Inntil 200 akuttplasser på Åros

Kristiansand kommune skal drive akuttplasser for UDI for inntil 200 asylsøkere på Åros feriesenter fra 5. april.   

 Birgit Seglsten Ness (002).JPG

Birgith Ness er rådgiver i helsefremming og inkludering. Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune

 

Det er UDI som disponerer plassene. Det betyr at flyktningene kommer etter UDIs behov. Det er ikke Kristiansand kommune som styrer hvem som skal få plass.  

Akuttinnkvarteringer beskrives på UDIs nettsider som et “midlertidig botilbud til asylsøkere i perioder med store, og eller raske ankomster, og der det ikke er mulig å få på plass ordinær mottakskapasitet raskt nok eller i tilstrekkelig volum.” 

-Vi har altså inngått en avtale med UDI om inntil 200 plasser. Vi vet ikke hvor mange som kommer, eller når de kommer, sier rådgiver Birgith Ness i kommunens helsefremming og inkludering. 

Trygt og nøkternt

Tilbudet om akuttinnkvartering skal være “nøkternt og skal sikre beboernes grunnleggende behov og deres behov for trygghet og sikkerhet”. 

Det er kjent at mange i Kristiansand har et stort engasjement og hjerte for flyktninger.  

- Vi setter stor pris på at folk vil hjelpe, men det er viktig at asylsøkerne som bor på Åros blir skjermet, og at de som vil hjelpe henvender seg til en frivillig organisasjon for å høre hva som trengs, sier Ness.     

Informasjon om ledige stillinger ved akuttmottak    
Oversikt for deg som ønsker hjelpe flyktninger og asylsøkere   
Informasjon om ulike typer mottak     
Øvrige avtaler som er inngått mellom UDI og ulike aktører    
Akuttinnkvartering er ikke bosetting   

Kontakt for media   

Rådgiver i helsefremming og inkludering 
Birgith Ness  
90 16 09 14