Innspill til Fritidsenhetens temaplan

Fritidsenhetens utarbeider en temaplan som skal gjelde fra 2023–2028. Temaplanen skal handle om fritidsklubber, fritidsgrupper og ferietilbud. Vi oppfordrer innbyggere til å komme med innspill innen 12. september.

Hvordan skal kommunen jobbe for at barn og unge skal få gode og varierte fritidstilbud i våre fritidsklubber, fritidsgrupper og ferietilbud?

I dag har vi fritidstilbud i følgende områder i Kristiansand:

image4v6o.png

Fritidsklubber for barn og unge er fordelt på mini-, junior- og ungdomsklubber, fortrinnsvis i alder 10–18 år, og skal legge til rette for varierte fritids- og kulturopplevelser. I tillegg til aktiviteter er den sosiale møteplassen en sentral del av tilbudet. Aktiv deltakelse sammen med voksen tilstedeværelse er viktige kvaliteter i fritidsklubben.  

Videre driver vi ukentlige fritidsgrupper (tilrettelagte gruppetilbud) for barn og unge i alder 10–20 år. Fritidsgrupper for barn og unge har en mangfoldig målgruppe. Det kan blant annnet være barn og unge med ulike funksjonsbegrensinger, mangel på sosialt nettverk, livserfaringer knyttet til psykisk uhelse, mobbing og utenforskap. Via tilrettelagte gruppetilbud gis det tilbud om fritidsaktivitet og sosialt fellesskap, der fokus på aktivitet og relasjonsbygging står sentralt. Nettverksbygging er en viktig kvalitet i arbeidet med gruppene, da flere av deltakerne mangler et sosialt nettverk.

Vi driver også ferietilbud i skolens sommer-, høst- og vinterferier.

Veien videre

Våren 2022 er det blitt gjennomført mange innspillsmøter internt i kommunen, med organisasjoner og aktører som jobber med barn og unge og ikke minst med ungdom, både brukere og ikke-brukere av våre tilbud. De vi ikke har kommet i kontakt med kan gi innspill her:

Innspill til Fritidsenhetens temaplan

Frist for innspill er 12. september 2022 kl. 23.00.

Temaplanen skal til politisk behandling i november 2022.

Kontaktperson

Her er kontaktperson i Fritidsenheten:
Nina Malmgren
Telefon: 907 65 231