Innskriving i skolen

Barn født i 2016 skal begynne på skolen høsten 2022. Foreldrene får i disse dager digital invitasjon til å skrive inn barnet på skolen.

Innskrivingsperioden er fra 14. januar til 7. februar 2022. Foreldre vil få invitasjon til skoleinnskrivingen i elektronisk postkasse. Dersom du ikke har dette, vil invitasjonen gå til Altinn.

Familier som flytter til kommunen etter 1. desember 2021 og fram til skolestart er ikke del av den automatiske skoleinnskrivingen. De må ta kontakt med nærmeste skole eller et av innbyggertorgene.

Kommunen bruker Foreldreportalen til innskriving og SFO-søknad. Den benytter ID-porten, som tillater pålogging med både MinID og BankID. I skoleinnskrivingsperioden bekrefter du skolevalget, ønsker eventuelt en annen skole,eller melder fra om opptak på en friskole.

Du kan søke, endre eller si opp SFO-plass i Foreldreportalen hele året.

Mer informasjon

 

(Bildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)