Hvordan er det å sykle i Kristiansand?

Nå skal Norges beste sykkelkommune kåres. Blir det Kristiansand? Svar på undersøkelsen fra Syklistenes Landsforening og si hva du synes om våre sykkelveier.

SoMe 1200 × 630 4.png

Fra 1. juni 2022 kan du som sykler jevnlig i Norge svare på "Den store sykkelundersøkelsen 2022" ved å fylle ut et spørreskjemaet fra Syklistenes Landsforening. 

Svar på undersøkelsen her

Den store sykkelundersøkelsen 2022

Si hva du synes om våre sykkelveier, trygghet og sykkelglede i Kristiansand kommune! Syklistenes landsforening gjennomfører en nasjonal undersøkelse der målet er å kåre Norges beste sykkelkommune. Undersøkelsen er anonym. Resultatene blir delt med kommunene. Vi er veldig interessert i  å få tilbakemelding på hva syklistene synes om sykkelopplevelsen i Kristiansand.

– Vi håper naturligvis å bli Norges beste sykkelkommune, men selv om vi ikke oppnår dette, er det utrolig viktig å få tilbakemelding fra syklistene, sier Aenne Ramm, rådgiver for areal og transport i kommunen.

Hun håper at så mange som mulig i Kristiansand vil delta i undersøkelsen.
– Vi trenger minimum 100 svar for å kvalifisere til kommunerapporten. Rapporten vil hjelpe administrasjonen til å legge til rette for bedre sykkelopplevelse i kommunen, sier Ramm, som har tro på at syklistene svarer på oppfordringen.

Det er mulig å svare på undersøkelsen til og med 31. juli.