Hva tar vi med oss fra Houston?

Tidligere i mai deltok representanter fra Kristiansand kommune på den globale energimessa OTC (Offshore Technology Conference) i Houston.

Energimessa tiltrekker seg næringsliv, folkevalgte og representanter fra hele verden, inkludert Norge og Kristiansand.

Også i år var det en delegasjon fra Kristiansand og Agder som deltok på konferansen, men for direktør for Samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune, Bernt Jørgen Stray, var årets OTC hans første møte med energimessen.

På stand i Houston.jpg

Fra venstres: Direktør for Samhandling og innvasjon i Kristiansand kommune Bernt Jørgen Stray, varaordfører Erik Rostoft, rådgiver i Business Region Kristiansand, Morten Lauknes og næringssjef Geir Askvik Haugum (foto: Arne Roger Janse) 

Viktig industri

– Leverandørene til offshorenæringen er svært viktige for vår region. Denne industrien tilfører oss mange arbeidsplasser, etterspør og tiltrekker seg viktig kompetanse til regionen og stimulerer næringsutviklingen. Den gir oss også tilgang til et internasjonalt marked, og dermed mulighet for eksportinntekter og kunnskap om internasjonal handel. Bedriftene her er så mange og sammensatte at de kan tilby ansatte et spennende karriereløp med utgangspunkt i Kristiansand. Ringvirkningene er store, sier Stray.

Bernt Jørgen Stray 1.jpg

Bernt Jørgen Stray (foto: Anne-Lise Norheim)

Han forteller videre at det å møte leverandørindustrien på deres «hjemmebane», og vise interesse for dem, er viktig av flere grunner. For det første hever det kvaliteten på kommunens arbeid med næringsutvikling, fordi vi får økt kunnskap og forståelse og lærer mer om trendene og andre sentrale rammevilkår. OTC gir et godt utgangspunkt for slik kunnskapsinnhenting fordi vi får det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale perspektivet på ett og samme sted.

Posisjonering

OTC er også viktig for å posisjonere Kristiansand overfor energiindustrien, understreker Stray.

– I år fikk vi nok en gang eksklusive møter med Clay Williams, adm.dir. og styreleder i NOV, og Pete Miller, adm.dir. og styreleder i HMH. De leder hver sine verdensomspennende selskaper og har til sammen rundt 2 000 ansatte i Kristiansand. Når beslutninger om investeringer og utvikling tas rundt deres styrebord, kan slike regelmessige møter bidra til at Kristiansand stiller sterkere i konkurransen med andre mulige lokasjoner for næringsvirksomhet.

Det grønne skiftet

– Offshorenæringen er i endring, slår Stray fast. – Vi fikk se og høre mange spennende eksempler på dette i Houston – havvind, hydrogen og karbonfangst. (Et eksempel til på karbonfangst finner du her). 

Havvind er bokstavelig talt i vinden på våre breddegrader, og her skjer det mye. Både oppstartsselskaper og etablerte leverandører er «på ballen». Den kunnskapen offshorenæringen har er avgjørende for utviklingen og farten på etableringen av vindturbiner til sjøs.

Likevel vil gass og olje fortsatt spille en viktig rolle for å møte verdens energibehov framover, og jobben med å energi-effektivisere denne produksjonen stod også på agendaen under årets OTC. HMH-styreleder Pete Miller trakk blant annet fram det unike samarbeidet mellom Equinor og norsk leverandørindustri, som har gjort norsk sokkel best i verden på å redusere produksjonsutslippene. Her er det mye å hente for resten av verden, og gjerne med teknologi fra vår by.

Mer enn offshore

Stray understreker at Houston har mer å by på enn offshorenæring. Han trekker frem et spennende besøk hos Greentown Labs.

Deres mål er å akselerere skiftet til fornybar energi ved å hjelpe oppstartsselskaper innen klimateknologi. Hos Greentown Labs får oppstartsselskapene tilgang til laboratorier, kontorplass og annet utstyr som hjelper dem med å utvikle og oppskalere virksomhetene. Videre har de tilgjengelig kompetanse innen forretningsutvikling, markedsanalyse og juss. Akademia og investormiljøer er også koblet på.

– Men ikke minst, her er oppstartsselskaper og etablerte bedrifter samlokalisert og lærer av hverandre. Kanskje kunne vi utvikle vår egen versjon av en slik lab her i Kristiansand og posisjonere oss enda bedre for det grønne skiftet? foreslår Stray. – Vi har allerede mange viktige «innsatsfaktorer» tilgjengelig, for eksempel Mechatronics Innovation Lab, Bølgen bærekraftsenter, Innoventus Sør, CoWorx og UiA Nyskaping. Jeg vet at vår egen næringsenhet, Business Region Kristiansand, er i gang med å koble sammen Greentown labs og Mechatronics Innovation Lab for å se på muligheten for samarbeid.

Måtte tenke nytt

Da Houston tapte kampen om en stor Amazon-etablering, måtte de gå i seg selv og finne ut av hvorfor de ikke ble foretrukket. Dette førte blant annet til nysatsningen Texas Medical Center – en storstilt satsning på helsenæringen. En hel bydel med sykehustjenester, lab’er, akademia, industri og andre kommersielle tjenester har flyttet sammen i et stort område som tiltrekke seg virksomheter og fagfolk fra hele verden.

– Hva om «Helsebyen Eg» ble vår versjon av en slik satsing på helsenæringen? I Sykehuset og universitet har vi et godt utgangspunkt. Videre har vi en verdensledende bedrift innen legemiddelindustrien, GE Healthcare, som ligger i vår region. Teknologikompetansen innen helse står også sterkt her sør. Og hva kunne ha vært 4Helses rolle i dette? spør Stray.

Han trekker frem et annet spennende eksempel fra helsenæringen i Houston, nemlig samarbeidet mellom Texas Medical Center, Baylor College of Medicine, National School of Tropical Medicine og Texas Children’s Hospital. De har spesialisert seg på å utvikle vaksiner for tropiske sykdommer. Sammen utviklet de en vaksine mot covid-19 som var kostnadseffektiv og tilrettelagt for masseproduksjon, og som ikke var patentbeskyttet. Flere land med økonomiske utfordringer har tatt i bruk denne vaksinen.

Entreprenørskap

– Det var også interessant å lære mer om Rice University som har tatt mål av seg til å bli en katalysator for entreprenørskap. De tilbyr utdannelse og opplæring til dem som har en entreprenør i magen, og kobler dem sammen med mentorer, investorer og andre nødvendige ressurser. Siden oppstarten i 2000 har de bistått 2 950 oppstartsselskaper. Det hadde vært spennende å jobbe sammen med UiA om et tilsvarende konsept i Kristiansand, understreker han.

At Hewlett Packard Enterprises (HPE) nå også har valgt å flytte sitt hovedkontor fra Silicon Valley til Houston, viser at store langsiktige satsinger gir avkastning. Da Kristiansandsdelegasjonen besøkte HPE var de flyttet inn for tre uker siden.

– Allerede da kunne de fremvise forskning og innovasjon som vil bidra til å sette HPE og Houston ytterliggere på kartet når det gjelder bærekraft og næringsutvikling.

På spørsmål om hvordan han vil oppsummere Houstonturen svarer Stray:

– Det var en lærerik reise hvor man kom tett på en industri som er viktig for å dekke verdens energibehov. Jeg så gode muligheter for å posisjonere Kristiansand for industriell satsning og utvikling - ikke minst med tanke på fornybar energi. Og så slår det meg at Houston, og kanskje USA som helhet, er flinke til å skape gode økosystemer for ulike type næringsutvikling. Her har vi noe å lære.

Foto artikkelbildet: Arne Roger Janse