Hva kan gjøre legevakta enda bedre?

Legevakta ber om innbyggernes hjelp til å bli enda bedre. Alle som har vært på legevakta kan i en ny undersøkelse si sin mening og komme med tips om hva som kan forbedre tjenesten.

Karoline Vassbø Nyhus, Thea Torgersen, Serina Dybesland, Jofrid Jåtun Hansson, Lars Petter Nygaard2.jpg

Mange står på for at legevakta skal bli best mulig. Nå kan brukere av legevakta komme med sine innspill og inntrykk i en ny spørreundersøkelse. Fra venstre: Karoline Vassbø Nyhus, Thea Torgersen, Serina Dybesland, Jofrid Jåtun Hansson, Lars Petter Nygaard. Foto: Kristiansand kommune

- Vi håper flest mulig vil delta! Jo flere svar vi får, jo sterkere står vi i arbeidet, sier Karoline Vassbø Nyhus som er leder for prosjektet “Innovasjon og digitalisering i Kristiansand legevakt”.  

Snu hver stein

Prosjektet skal snu hver stein for å se hvordan legevakttjenesten i Kristiansand kan utvikles til en enda bedre, mer effektiv og fremtidsrettet tjeneste for innbyggere, ansatte og samarbeidspartnere. 

Undersøkelsen blir gjennomført mellom 20.06.22 og 17.07.22.

Det er ingen lenke til undersøkelsen her på denne siden. Undersøkelsen blir tilgjengelig for innbyggerne når de oppsøker legevakta enten på Tangvall eller Eg. 

- Vi ønsker å vite hvilken opplevelse brukerne av legevakta har, både gode og mindre gode. l tillegg vil en grundig undersøkelse hjelpe oss å se om tiltakene vi gjennomfører har en effekt eller ikke, sier prosjektlederen.  

Blir det bedre?

Undersøkelsen er bygget på en mal som er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Det er en såkalt “nullpunktsundersøkelse”. En nullpunktsundersøkelse etablerer et grunnlag som en senere kan måle opp mot, og dermed avdekke endringer.  

Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om innbyggernes erfaringer med legevakta, som del av forbedringsarbeidet.  

-Vi ber om at deltakere svarer på bakgrunn av det de opplevde ved sin siste kontakt med legevakta. Vi ber altså ikke om et samlet eller generelt inntrykk, sier Nyhus.  

Prosjektet avsluttes i 2025.  

Kontakt for media:

Karoline Vassbø Nyhus
Prosjektleder “Innovasjon og digitalisering i Kristiansand legevakt”
94 88 03 37