Høring om slutt på piggdekkgebyr

Bystyret vedtok 8. juni 2022 å avvikle ordningen med piggdekkgebyr. Ordningen ble innført i en lokal forskrift. En forskrift som skal oppheves, må på høring før den blir opphevet.

Ifølge forvaltningsloven skal kommunen sørge for at saken er godt opplyst før vedtaket om å oppheve forskriften gjøres.

Derfor sendes nå spørsmålet om oppheving av den lokale forskriften på høring. Kommunen ønsker å få høringsuttalelser om virkninger og konsekvenser av at den lokale forskriften om piggdekkgebyr oppheves.   

Siste frist for å sende høringsuttalelse er 16. september 2022.

Skriftlige høringsuttalelser sendes på e-post til:

post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

eller: 

Kristiansand kommune, Postboks 4, 4685 Nodeland.

Merk uttalelsen: Sak 2022022979

Dokumenter i saken

Høringsbrev

Forskriften som skal oppheves 

Bystyrets vedtak om å innføre piggdekkgebyr (sak 221/21)

Bystyrets vedtak om å avvikle piggdekkgebyret (sak 113/22)