Høgberg blir kulturskolerektor i Oslo

Sjur Høgberg, rektor for Knuden – Kristiansand kulturskole og bosatt på Nøtterøy, vil fra 1. august 2022 tre inn i nyopprettet stilling som områderektor ved Oslo kulturskole.

Kulturskolen_2.jpg

Fra venstre: Kommunalsjef Stein Tore Sorthe og avtroppende rektor Sjur Høgberg (foto: Kulturskolen, Kristiansand kommune)

Høgberg har siden 2016 vært ansatt i Knuden – Kristiansand kulturskole, Sørlandets største kulturskole med 2000 elever og 80 ansatte.

Knuden er, i tillegg til å være kulturskole, også et produksjonshus for Den kulturelle skolesekken, KulturRullator og elevproduksjoner. Knuden flytter inn i nye lokaler ved siden av Kilden og Kunstsilo i august 2022 og på Tangvall senere på året. I tillegg til de nye lokalene har Knuden undervisning på 24 andre lokasjoner spredt rundt i Kristiansand kommune.  

– Det har skjedd svært mye artig i løpet av de seks årene jeg har arbeidet ved Knuden og vi har fått til mye bra. Kulturskolen har fått nye virkefelt og flytter inn i nye bygg dette skoleåret, sier Sjur Høgberg.  

Høgberg sin nærmeste leder har vært Stein Tore Sorthe, kommunalsjef for kultur og idrett i Kristiansand kommune. Han ble overrasket over nyheten om jobbskifte, men har følgende å melde:

– Sjur har vært en dyktig strateg og fremoverlent kulturskolerektor ved Knuden de siste årene. Vi takker for spennende år med Sjur i førersetet på kulturskolen, sier Sorthe.   Høgberg annonserte nyheten for personalet fredag 11. mars. 

– Det er kanskje et merkelig tidspunkt å slutte på, med alt som skjer; 60-årsmarkering og åpning av nye bygg. Nå har jeg ukependlet i seks år og er klar for å tilbringe enda mer tid med familien, det blir det gode muligheter for i den nye jobben.  

Høgberg forteller videre at han ser frem til utfordrende oppgaver i Oslo kulturskole. I Oslo kommune skal kulturskolen deles inn i geografiske områder – der Høgberg skal være rektor for Område vest. Område vest består av bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, Ullern, Frogner, St. Hanshaugen og Sagene. Kulturskolen i Oslo er en del av en omfattende kommunal kultursatsning, og det er ventet at elevtallet vil øke med hele 50% de kommende årene.  

Stein Tore Sorthe vil lede ansettelsesprosessen for å finne Høgbergs arvtager. Prosessen begynner umiddelbart.  

Spørsmål kan rettes til:

Sjur Høgberg, tlf. 40034054, e-post: sjur@hogberg.no

Kommunalsjef kultur og idrett i Kristiansand kommune: Stein Tore Sorthe, tlf. 41508561, e-post: stein.tore.sorthe@kristiansand.kommune.no