Har du tatt i bruk vår innbygger-app?

For å nå bredere ut til innbyggerne, har Kristiansand kommune en egen app til smarttelefon. Det er allerede over 10.000 som har lastet ned appen, er du en av dem?

Appen blir brukt aktivt for å informere om viktige nyheter fra kommunen. For å laste ned appen går du inn i App Store eller Google Play på din mobiltelefon og søker opp Kristiansand kommune. Oppdatering skjer samme sted. Appen er helt gratis.

Her kan du se en liten film om mulighetene i appen.

Kategorier: Du kan velge hvilke områder du er interessert i å få pushvarsel om (dine favoritter). Dette kan du gjøre når du åpner appen første gang, eller du kan endre hvilke kategorier du ønsker å ha som favoritter.  Vi har valgt å sette kategoriene "Kristiansand kommune informerer" og "Beredskap og kriseinformasjon" som favoritt for alle brukere for å sikre at viktig informasjon når fram. 

Selvbetjening: På selvbetjening finner du direkte tilgang til ulike skjemaer, sider og oversikter. Her kan du f.eks. søke om barnehageplass, finne skolens fridager eller finne informasjon fra Avfall Sør. 

Tilbakemeldinger: Gi oss gjerne tilbakemeldinger på om det er noe du ønsker å finne i appen, ting vi bør endre eller om det er noe som ikke fungerer. Fremover kommer vi til å utvikle appen videre med nye funksjoner, kategorier og selbetjeningsknapper. Har du innspill? Send en e-post til post.kommunikasjon@kristiansand.kommune.no.