Har du tatt i bruk vår innbygger-app?

For å nå bredere ut til innbyggerne, har Kristiansand kommune en egen app til smarttelefon.

Appen blir brukt aktivt for å informere om viktige nyheter fra kommunen. For å laste ned appen går du inn i App Store eller Google Play på din mobiltelefon og søker opp Kristiansand kommune. Oppdatering skjer samme sted. Appen er helt gratis.

28.mars 2023 lanserte vi ny innbygger app.

Nyhetskategori: Du kan velge hvilke kategorier du er interessert i å få pushvarsel om (dine favoritter). Dette kan du gjøre når du åpner appen første gang, eller du kan endre hvilke kategorier du ønsker å ha som favoritter.  Vi har valgt å sette kategoriene "Kristiansand kommune informerer" og "Beredskap og kriseinformasjon" som favoritt for alle brukere for å sikre at viktig informasjon når fram. 

Nyhetsområde: Du kan velge mellom områdene Kristiansand nord, Kristiansand vest, Kristiansand øst, Kristiansand sentrum, Søgne og Songdalen og flere ulike nyhetskategorier.

Selvbetjening: På selvbetjening finner du direkte tilgang til ulike skjemaer, sider og oversikter. Her kan du f.eks. søke om barnehageplass, finne skolens fridager eller finne informasjon fra Avfall Sør. 

Tilbakemeldinger: Gi oss gjerne tilbakemeldinger på om det er noe du ønsker å finne i appen, ting vi bør endre eller om det er noe som ikke fungerer. Fremover kommer vi til å utvikle appen videre med nye funksjoner, kategorier og selbetjeningsknapper. Har du innspill? Send en e-post til post.kommunikasjon@kristiansand.kommune.no.