Gratis busskort for vårsemesteret 2023

Studenter som har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2022 kan nå søke om gratis busskort for vårsemesteret 2023.

 Studenter fra Universitetet i Agder betytter sykkel- og gangveien fra campus og ned til sentrum av Kristiansand.

Foto: Tor Erik Schrøder

Kristiansand kommune tilbyr gratis busskort for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Kristiansand. Søknadsskjema for vårsemesteret 2023 er nå tilgjengelig, og busskort kan hentes i hovedskranken i Rådhuskvartalet fra og med tirsdag 10. januar.

Ordningen gjelder kun studenter som melder flytting fra andre kommuner i Norge, unntatt fra kommuner i Agder fylke. Det gjelder ikke de som flytter direkte fra utlandet. 

Busskortet er gyldig på alle ordinære ruter i hele Agder. Unntak er nattbuss, flybuss og ekspressbuss.

På lenken under finner du mer informasjon om ordningen, samt søknadsskjema for vårsemesteret 2023:

Gratis busskort for studenter