Gratis busskort for studenter

Studenter som har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2022 kan søke om gratis busskort for høstsemesteret 2022.

Bilde av en buss på busstopp

(Foto: Agder Kollektivtrafikk)

Kristiansand kommune tilbyr gratis busskort for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Kristiansand.

Ordningen gjelder ikke studenter fra Agder og utenlandsstudenter.

Busskortet er gyldig på alle ordinære ruter i hele Agder. Unntak er nattbuss, flybuss og ekspressbuss.

Mer informasjon og søknadsskjema