Forskrift om forbudssoner for fyrverkeri har trådt i kraft

Lokal forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Kristiansand kommune trådte i kraft 4. november 2022. Forskriften har fokus på bevaring av verneverdig bebyggelse.

Forskriften, som har fokus på bevaring av verneverdig bebyggelse, er utarbeidet i samarbeid med Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR). Politiet uttrykker at de allerede har tilstrekkelig myndighet til å ivareta ro og orden i forbindelse med nyttårsfeiringen, f.eks. gjennom politilovens paragraf 7.

Forskriften kan du lese hos Lovdata her

Forskriften har vært på høring og ble vedtatt av bystyret 26. oktober 2022. 

Begrunnelse for forbudssonene

Forbudssonene er fastsatt ut fra risiko og sårbarhetsvurderinger i forhold til antennelse av vernede eller fredede bygg og fare for områdebranner.

Ytterligere begrunnelse for valg av forbudssoner kan du lese i saksdokumentene fra bystyret 26. oktober 2022 

Forskriften gir totalforbud for bruk av fyrverkeri i forbudssonene 

Det er forbudt å avfyre fyrverkeri innenfor følgende områder:

Høllen i Søgne, se kart

Kart som viser forbudssonen i Høllen

Kartet viser forbudssonen i Høllen.

Kvadraturen, se kart 

Kart som viser forbudssonen i Kvadraturen
Kartet viser forbudssonen i Kvadraturen

Vest-Agder fylkesmuseum, se kart

Kart som viser forbudssonen ved Vest Agder fylkesmuseum

Kartet viser forbudssonen ved Vest- Agder fylkesmuseum

Ny-Hellesund, se kart

Kart som viser forbudssonen i Ny Hellesund

Kartet viser forbudssonen i Ny Hellesund


Lunde-området i Søgne

Lunde.png

Kartet viser forbudssonen i Lunde-området i Søgne.

Kuholmen/Lahelle, se kart

Kart som viser forbudssonen ved Kuholmen og Lahelle

Kartet viser forbudssonen i området Kuholmen/Lahelle.