Flyktningehelsetjenesten er klare!

Flyktningehelsetjenesten i Kristiansand kommune øker bemanningen og er klare til å ta imot et økende antall flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. 

Flyktninghelsetjenesten1.JPG

Kathrine Dahle Usterud (f.v.), Zurine Ganzabal Montiel, Vibeke Andersen Aukan og avdelingsleder Elin Bredal Solheim. 


Gyldengården helsesenter er kommunens flyktningehelsetjeneste. Det gis helsetilbud til asylsøkere, flyktninger, enslige mindreårige, familiegjenforente og kvoteflyktninger frem til de får fastlege. 

- Vi skal gjøre som vi pleier å gjøre, men i større skala. De ansatte her har mye erfaring og kompetanse, sier avdelingsleder og spesialsykepleier Elin Bredal Solheim.  

Flyktningehelsetjenesten er i andre etasje i Gyldenløves gate 23 (samme bygg som NAV), og har tatt imot en jevn strøm av flyktninger i en årrekke. Flyktningene de har hatt som pasienter kommer fra hele verden, med all tenkelig bakgrunn og mange ulike helseutfordringer. 

Vaksinasjonskontoret i første etasje har ansvar for tuberkulosetesting som er lovpålagt og vi samarbeider tett med dem.  

Det er viktig å registrere seg som asylsøker for å få rett på helsetjenester. Les mer om dette nedenfor.  

Økt kapasitet 

For å møte det store antallet flyktninger som er ventet, vil flyktninghelsetjenesten kunne doble legekapasiteten, og kapasiteten for sykepleiere blir også vesentlig styrket.  

Vi planlegger å ha lege i inntil to hele stillinger, sykepleier i inntil tre hele stillinger og helsesekretær i halv stilling for å ta imot de som trenger oss. Dette må vi vurdere underveis etter hvor stor pågangen blir.  

- Ingen vet ennå hvor mange som kommer. Vi vet at det innledningsvis blir en hovedvekt av kvinner og barn, sier Solheim.  

Normalt kommer flyktninger og asylsøkere til Kristiansand etter at de først har vært på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Der blir den enkelte registrert, og tuberkuloseundersøkelser utført.  

- Mange flyktninger fra Ukraina kommer nå ut til kommunene uten at de har vært gjennom lovpålagt tuberkulosetesting og eventuell akutt medisinsk hjelp. Dermed får vi mer å gjøre med den enkelte, sier Solheim som sammen med kollegene er klar for oppgavene som venter.

Viktig å registrere seg! 

For å få tilgang til helsehjelp i Norge må du registrere deg som asylsøker i Norge. Personer som ikke er registrert som asylsøkere eller flyktninger har begrensede rettigheter til slik hjelp, på linje med vanlig besøkende og turister fra land utenfor EU/EØS. 

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år av gangen inntil tre år. Det innebærer at søknadsprosessen er svært kort, og de ikke trenger vente lenge på viktige rettigheter som arbeidstillatelse og rett til helsehjelp. 

Registrering hos politiet

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Flyktningehelsetjenesten i Kristiansand

NB: Ta kontakt med Kristiansand legevakt ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom flyktningehelsetjenestens åpningstider. 

Kontaktperson for media:

Avdelingsleder 
Elin Bredal Solheim 
47 28 55 95