Flere i arbeid får solid pengestøtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank

Programmet Flere i arbeid får 1,6 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Pengestøtten gjør at programmet kan levere gode verktøy som vil komme både bedrifter og arbeidstakere til gode.

Næringsforeningen får pengestøtte.JPG

Fra venstre Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank, direktør Trond Backer, prosjektleder Helena Frustøl i Næringsforeningen og rådgiver Eivind Ellefsen i SR-Bank. (Foto: Ragna Marie Henden)

Støtten går konkret til prosjektet Inkludering og kvalifisering i bedrifter som vår partner Næringsforeningen i Kristiansandsregionen leder. 

– Denne pengestøtten kommer veldig godt med nå som programmet skal til med konkrete tiltak i det enkelte prosjekt. Det at Flere i arbeid gjennom Næringsforeningens prosjekt nå får et så betydelig beløp vil være kjærkomment, både for bedriftene som er involvert i dette viktige arbeidet, og for den enkelte som ønsker å komme inn i jobb, sier programleder i Flere i arbeid, Ingelill L. Pedersen.

Ingelill Pedersen_2.jpg

Programleder i Flere i arbeid, Ingelill L. Pedersen (Foto: Kristiansand kommune)

Flere i arbeid består av en rekke prosjekter, og ett av disse kalles Inkludering og kvalifisering i bedrifter. Dette prosjektet ledes av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, ved prosjektleder Helena Frustøl. Hun var initiativtaker bak søknaden til SR-bank sammen med Næringsforeningens ressursgruppe for Flere i arbeid.  

– Vi søkte om støtte til å utvikle verktøy som bedrifter kan benytte ved rekruttering av nye ressurser og kandidater som i dag står utenfor arbeidslivet. Søknaden gjaldt også støtte til å bygge mangfolds- og inkluderingsstøtte i bedrifter, forklarer Frustøl. 

Helena Frustøl.jpg

Prosjektleder Helena Frustøl (Foto: Kristiansand kommune)

Her kan du lese mer om tildelingen på Næringsforeningens sider 

Her kan du lese mer om Flere i arbeid og de forskjellige prosjektene som inngår i programmet