Feiret fiber på Ålefjær med kake og kontraktsignering

Tirsdag 15. mars signerte Kristiansand kommune avtale med Telenor om fibertilkopling av 50 husstander, én virksomhet og to fritidsboliger i Ålefjer.

Kake som markerer feiringen.jpg

Det at 50 nye husstander i Ålefjær nå skal få fibertilkopling ble behørig markert med kake og kontraktsignering.

Området denne avtalen gjelder er fra Ålefjær sentrum og nordvestover til kommunegrensa ved Brennevann.  

– Kristiansand kommune som målsetting at alle husstander og virksomheter skal ha tilbud om tilfredsstillende bredbånd, og at alle skal få tilbud om minst 100 Mbit/s nedlastingshastighet innen utgangen av 2025, understreket ordfører Jan Oddvar Skisland som ser frem til at flest mulig innbyggere kan få best mulig dekning.  

Kontraktsignering - begge ser mot kamera.JPG

Ordfører Jan Oddvar Skisland og moderniseringdirektør i Telenor Norge, Arne Quist Christensen, under kontraktsigneringen 

Skisland legger til at digital infrastruktur er vesentlig for lokal næringsutvikling og bærekraftige distrikter. I tillegg har pandemien gitt oss erfaringer fra utstrakt hjemmekontortilværelse og lært oss å tenke nytt og annerledes når det gjelder digital samhandling.  

– Tilgang til høyhastighets internett er også avgjørende for å kunne tilby likeverdige tjenester til alle innbyggere - uansett hvor de bor i Norge. Kristiansand satser tungt innen e-helse og velferdsteknologi, noe som krever og mobile og digitale helsetjenester med tilfredsstillende bredbånd og mobildekning.  

Støtteordning  

Kristiansand kommune benytter seg av den statlige støtteordningen for «bredbånd i distriktene» Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. Offentlig støtte er midler fra stat, fylkeskommune eller kommune.  

Det er fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene fra KMD, og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt. Avtalen som ble signert med Telenor 15. mars er et resultat av samarbeidet med fylkeskommunen.

Møtedeltakerne fra kontraktsigneringen.JPG

Møtedeltakerne under kontraktsigneringen: Fra venstre ordfører Jan Oddvar Skisland, Arne Quist Christensen (moderniseringsdirektør) i Telenor Norge, Kenneth Fedog (IT-stab, Kristiansand kommune), Anders Berge-Westgaard (regionsleder Telenor), Jørn Fredriksen (Telenor KAM B2B) og Jannike Arnesen (politisk rådgiver for Skisland) 

Signeringer i 2021

I mars 2021 inngikk Kristiansand kommune tilsvarende avtale med Telenor om fiberprosjekt i områdene strekning Underåsen til Kilen og Kulia/Berstøl. Dette gav tilbud om fiber til 145 husstander (hvorav 69 er på kommersiell basis). Arbeidet er igangsatt og sluttføres i løpet av 2022.  

Kommunen arbeider i disse dager for tilsvarende løsning i Randesund og regner å ha avtale på dette i løpet av våren. Her har vi registrert 73 adresser som mangler tilbud.  

(Foto i artikkelen: Kristiansand kommune v/Kristin Wallem Timenes)