Fastlegesituasjonen

Det er for tiden ingen ledige plasser hos kommunens fastleger. Innbyggerne kan også oppleve lengre ventetid på legetjenester. Kommunen jobber med tiltak som kan bedre situasjonen.

Brede Skaalerud.jpg

Foto: Kristiansand kommune

Utfordringer rundt arbeidsmengde, rekruttering og drift av fastlegetjenesten merkes nå godt i Kristiansand. I tillegg har en langvarig pandemi skapt et stort press på helsetjenesten. Situasjonen er lik i mange kommuner.  

-Mange fastleger og de andre viktige medarbeiderne på legekontorene, er slitne. Mange fastleger har sett seg nødt til å få redusert pasientlistene sine, sier direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud.

Flere utfordringer som faller sammen i tid fører altså til at det nå ikke er full legedekning i Kristiansand. Dette fører igjen til at enkelte vil oppleve lengre ventetid for å få time hos legen sin. 

Fastlegene må fremover prioritere dem som har størst behov og det som haster mest.

-Beklager

-Vi beklager ulempene dette innebærer for befolkningen. Vi jobber for å løse utfordringene og finne løsninger, sier Skaalerud.

Blant tiltakene som det arbeides med, er tiltak som vil gjøre det mer attraktivt for leger å bli fastlege i Kristiansand, og nye måter å organisere tilbudet på lokalt.  

Helsepolitikerne i Kristiansand kommune er informert om situasjonen, og kommunen samarbeider godt med fastlegene. 

-Det er mange som har samme utfordringer, så vi er også mange kommuner som presser på for å gjøre endringer i rammebetingelsene for fastlegene, sier direktøren. 

-Øyeblikkelig hjelp og legevakt

Den viktigste prioriteringen for kommunen i denne situasjonen er øyeblikkelig hjelp og legevaktsansvaret. 

-Alle vil få den legehjelpen som er nødvendig. Våre tjenester er fortsatt er gode og forsvarlige, men terskelen og tilgjengeligheten vil kunne oppleves å være høyere for noen, sier Skaalerud.

Mange legekontor tilbyr alternative konsultasjonsformer som for eksempel telefon- og e-konsultasjoner. Dette er gode alternativer i enkle problemstillinger.   

Legevakten håndterer behov for akutt hjelp, men kapasiteten blir sprengt, og den akuttmedisinske tjenesten blir svekket dersom den belastes med problemstillinger som hører hjemme på fastlegekontorene. 

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver

Børge R. Nilsen

91 35 36 90