Får leie Odderøya amfi gratis til årets russefeiring

For mer forutsigbarhet og trygghet under russefeiringen, får årets russ leie Odderøya amfi gratis av Kristiansand kommune natt til 20. april, 1. mai og 17. mai kl. 20-02. Leien inkluderer vakthold.

1500 Russen får feire på Odderøya amfi.jpg

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommue, Johanne Marie Benitez Nilsen (t.v.), politibetjent Jonas Lunde fra Kristiansand politistasjon og arrangementsansvarlig Tore Løvland i Kristiansand kommune ønsker å sikre årets russefeiring. Det er de gulljakkekledde russepresidentene Thomas Stendal (Kvadraturen vgs), Oliver William Nørve (KKG), Lotte Moe (Tangen vgs) og Marte Ekse (Vågsbygd vgs) glade og takknemlige for. Foto: Svein Tybakken

– Kristiansand kommune har hatt god kontakt med russen gjennom årene med kronapandemien, spesielt for å hindre smitte. De har ikke hatt lov til å samles på lenge, og tradisjonelt har russefeiring ofte resultert i en katt og mus-lek mellom dem og politiet på grunn av klager på bråk og forsøpling. Ved å tilby Odderøya amfi gir vi russen forutsigbarhet og tryggere rammer – en god hjelp til bedre russefeiring. Nå er det opp til russen å vise seg tilliten verdig.

Det sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen. Sammen med politibetjent Jonas Lunde fra Kristiansand politistasjon og arrangementsansvarlig Tore Løvland i Kristiansand kommune onsdag 6. april møtte fire fornøyde russepresidenter – Oliver William Nørve (KKG), Thomas Stendal (Kvadraturen vgs), Lotte Moe (Tangen vgs) og Marte Ekse (Vågsbygd vgs) – for å la dem undertegne kontrakten om leie av Odderøya amfi.

Russen tar ansvar

– Dette er et samarbeid som angår alle oss som er russ i kommunen. Det er et stort ansvar, men noen må jo ta det. Og vi gjør det fordi alle er innstilt på å få det til. Kommunen er skikkelig på tilbudssida og betaler profesjonelt vakthold. Til og med politiet heier på oss, så dette skal vi klare, sier russepresident Oliver William Nørve fra KKG.

Han får støtte fra presidentkollega fra Tangen videregående skole.

– Dette blir veldig bra. Venneslarussen er også invitert, og alle vi snakker med er kjempefornøyde. Det er på Odderøya amfi det skjer i år, sier en smilende russepresident Lotte Moe.

Vakter og voksne

Arrangementssjef Tore Løvland understreker at tiltaket er en prøveordning som vil bli grundig evaluert i etterkant sammen med alle involverte. Det er rundt regnet 1000 russ i Kristiansand, men Løvland tror neppe alle møter opp på arrangementet.

– Amfiet på Odderøya kan ta inn 20 000 publikummere, så her er plass nok. Men for å holde en viss oversikt vil både russen og kommunen at det er voksne fra foreldregenerasjonen til stede. Vi sørger for to profesjonelle sikkerhetsvakter. I kontrakten har russen signert på at de skal sørge for ti foreldre til stede på hvert av de tre arrangementene. I tillegg vil det være natteravner på området sammen med flere kommunalt ansatte fra ungdomstjenesten, sier Tore Løvland, som opplyser at tilbudet til russen har en kostnadsramme på ca. 50 000 kroner.

Kristiansand kommune, ved Johanne Marie Benitez Nilsen og Tore Løvland, har hatt flere møter angående årets russefeiring. Der har både politi, rektorer og ansatte fra de videregående skolene samt russepresidentene vært til stede, i tillegg til representanter fra ungdomstjenestens feltteam i Kristiansand kommune. Miljøarbeiderne fra de ulike videregående skolene vil også være til stede i Odderøya amfi. Natt til 1. mai skal de dele ut bagetter og vann til russen.

Politiet ivaretar lov og orden

– Det er stilt spørsmål ved hvem som har ansvaret for arrangementet. Kommunen er grunneier og stiller området til disposisjon. Russen er ansvarlige leietakere og må sørge for at arrangementet gjennomføres etter kontrakten. Eventuelle hendelser som dreier seg om brudd på lov og orden, skal politiet håndtere, sier kriminalitetsforebyggende koordinator, Johanne Marie Benitez Nilsen.

Politibetjent Jonas Lunde i forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon bekrefter at politiet ser positivt på at russen får et definert område å feire på.

– Vi må alltid foreta en helhetsvurdering, men med dette fine tiltaket fra kommunens side blir det i utgangspunktet lettere å planlegge politiets ressursbruk. Vi ser for oss å være til stede i starten, rundt midnatt og ved avslutning i 02-tiden. Natt til 1. mai er det mange unge ute – også mindreårige. Odderøya er en type plass som flere unge trekkes til og er nær byen og kollektivtilbudet. Vi oppfordrer derfor til vakthold som kan hindre at mindreårige kommer inn på området, sier politibetjent Jonas Lunde.

Odderøya amfi 2007.jpg

Årets russ får feire gratis på Odderøya amfi av Kristiansand kommune. Bildet viser konsertarenaen slik det så ut der da den stod ferdig i 2007. Foto: Tomas Rolland

Dette er avtalt mellom Kristiansand kommune og russen

  • Natten 19.-20. april, 31. april – 1. mai og 16.-17. mai leier russen Amfiet på Odderøya
  • Tidspunkt for arrangementet settes fra kl. 20.00 til kl. 02.00
  • Russen ved presidentene er avtalepartner på leieforholdet
  • Russen stiller med 10 foreldre hver kveld
  • Russen påtar seg ansvar for rydding
  • Kristiansand kommune leier inn to profesjonelle vakter hver kveld
  • Kristiansand kommune leie inn toalettvogn
  • Pizzabakeren stiller med sin pizzavogn den første og siste natten
  • Lærere ved Tangen vgs serverer bagetter og vann natt til 1. mai
  • Hvis arrangementet ikke går som planlagt, er det gjensidig enighet om at avtalen termineres, selv om ikke alle tre arrangementene er gjennomført.

Se kontrakten her

Kontakt for mediene

Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune: 95 23 58 20

Tore Løvland, arrangementsansvarlig i Kristiansand kommune: 90 68 79 18