Ekstraordinær utlysning «Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv»

Bystyret har bevilget 1 million kroner ekstra til tilskuddsordningen «Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv». Søknadsfrist 10. august.

Tilskuddsordningen har som formål å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Hva det kan gis tilskudd til

a) Aktiviteter som bidrar til å oppnå de mål og strategier som kommunen har
b) Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper og som vil hindre/utsette behov for tyngre hjelpetiltak
c) Utfyller kommunens tilbud
d) Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder
e) Drift av organisasjonen


Se mer informasjon om søknadsskjema og om tilskuddsordningen.

Samtlige søkere må registrere seg i Aktørbasen for å kunne søke tilskudd; 

Kontaktpersoner:

annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no/ tlf 90 15 08 89 heidi.johansen@kristiansand.kommune.no / tlf 48 29 58 12

Foto: Shutterstock