Denne uken feirer vi kjærlighet, likestilling, inkludering og mangfold

Skeive Sørlandsdager arrangeres 21.–27. august i Kristiansand. Kommunen er med på feiringen i form av arrangementer, flagging på rådhuset, stand og deltagelse i paraden under fanen En by for alle.

KIS28082021 102.t612cc698.m800.x-PnDZaZfLe8PT69R.jpg

Bilde er tatt fra Skeive Sørlandsdager i Kristiansand 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Skeive Sørlandsdager er et årlig festivalarrangement for å feire og synliggjøre mangfoldet i Agder. Fra 21.–27. august 2022 feires dette i Kristiansand hvor kjærlighet, mangfold, samhold, likeverd og likestilling står i sentrum. Kristiansand kommune deltar på festivalen som arrangeres av FRI Agder.

– I år er det viktigere enn noen gang at vi viser vår støtte til mangfold, samhold, likeverd og likestilling. Denne uken heiser vi regnbueflagget på rådhuset for å markere at Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

imageq8fnq.png

Fra i dag til og med lørdag skal regnbueflagget vaie over Rådhuset. Foto: Kristiansand kommune

Skeive Sørlandsdager åpnes av ordføreren

Mandag 22. august, heises regnbueflagget til topps på rådhuset. Den offisielle åpningen av Skeive Sørlandsdager og kunstutstillingen «Ser du meg» arrangeres kl. 17 på Rådhuskvartalet. Her vil ordfører Jan Oddvar Skisland holde åpningstale, i tillegg til at det blir appeller, underholdningsinnslag og prisutdeling.

Skeive Sørlandsdager avsluttes lørdag 28. august med en stor parade, som ordføreren skal delta i. Paraden vil gå fra Tresse kl. 14, og ende opp på Torget. Denne dagen inviterer også ordfører arrangører og samarbeidspartnere til tradisjonsrik frokost. I tillegg vil det være stand på regnbuetorvet fra kl. 11-13.30.

Under Skeive Sørlandsdager vil det være mye som skjer i byen, og en rekke spennende arrangementer. Oversikt over programmet finner du lenger nede i artikkelen.

imagebyczl.png

Bilde av varaordfører Erik Rostoft som representerte kommunen under fjorårets parade. Foto: Kjell Inge Søreide

Kristiansand skal være et sted for alle

– I Kristiansand kommune jobber vi for at alle innbyggerne, uansett kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet skal på lik linje respekteres, inkluderes og ha de samme mulighetene for å delta i samfunnet, sier koordinater for likestilling, inkludering og mangfold (LIM), Hanne Kro Sørborg.

– Det er derfor både viktig for oss, og en glede, at vi kan få lov til å være med på feiringen og vise støtte til hele befolkningen om at vi er en by for alle, tilføyer hun.

image5ek3.png

Bilde er tatt fra Skeive Sørlandsdager i Kristiansand 2021. Foto: Kjell Inge Søreide

Kommunens arrangementer

I løpet av Skeive Sørlandsdager deltar Kristiansand kommune med disse arrangementene:

Mandag 22. august til lørdag 27. august – Kunstutstilling «Ser du meg» på Rådhuskvartalet

I forbindelse med det skeive kulturåret 2022 og skeive Sørlandsdager viser vi kunstutstillingen «Ser du meg». Her vil fem kunstnere invitere deg inn for å fortelle sine historier gjennom kunst.

Det å bli sett og anerkjent på tross av eller fordi? Legning og kjønnsidentitet utgjør en stor del av et menneskes identitet, samtidig er det også små fragmenter av hva som gjør oss til hvem vi er, til et helt menneske.

Årets kunstnere er:

Ravn, Anette Tønnesland, Katrin Dokmo Liquid Sky, Paulina Tamara Cid og Tove-Mari Odderdal.

Åpningstider:

Mandag kl. 17.00–19.30 - Åpning/Vernissage

Tirsdag og torsdag kl. 08.00–21.00

Onsdag og fredag kl. 08.00–15.30

Lørdag kl.17.00–19.00 - Avslutning/Finnishage.

Torsdag 25. august kl. 18.00 – Skeiv og troende: Filmvisning og samtale på Kristiansand Kino

Sex og Politikk, Skeivt Kristent Nettverk, Skeive Sørlandsdager og Kristiansand kommune inviterer til filmvisning og en åpen samtale om det å være skeiv og troende.

Torsdag 25. august kl. 18 vises dokumentaren «Kunsten å være syndig» på Kristiansand Kino. Etter filmen legges det opp til en samtale rundt tro, seksualitet og det å høre til et fellesskap. Hva betyr det å være skeiv og troende? Hva betyr det å være en del av et fellesskap, og hvordan kan man føle seg inkludert som skeiv? Det gis også anledning til å stille spørsmål fra salen.

Samtalen legges opp som en "Muhabbet", som er persisk og betyr samtale i kjærlighet. Deltakerne deler refleksjoner og erfaringer åpent. I stedet for å bli møtt av motargument, gir "Muhabbet"-formen mulighet til å utforske og å skape forståelse om temaet. I denne samtalen deles tanker om tro, seksualitet og det å høre til i fellesskap.

Facebook arrangement finner du her.

Program

Fullt program for uken finner du her:

Skeive Sørlandsdager 2020

Alle arrangementer og mer informasjon finner du på Facebook-siden til Skeive Sørlandsdager.

imageyp0er.png

Bilde er tatt fra Skeive Sørlandsdager i Kristiansand 2021. Foto: Kjell Inge Søreide