Næringslivskonferanse åpner dører og nye forretningsmuligheter

Grønn omstilling og digitalisering var hovedtemaene da mer enn 100 næringslivsfolk fra Norge og Danmark nylig var samlet i Kristiansand på Skagerrak Business Summit.

 

Skisland ønsker velkommen_lysere.jpg

Odfører Jan Oddvar Skisland åpnet konferansen (foto: Kristiansand kommune)

Konferansen oppstod i 2015 og har som mål å skape nye forretningsmuligheter og finne nye kunder og samarbeidspartnere på tvers av Skagerrak. Den arrangeres annen hvert år i Norge og Danmark, og i år var det Norges tur til å være vertskap.

Salen klapper.JPG

Deltakerne på konferansen var fornøyde med utbyttet (foto: Kristiansand kommune)

«Matchmaking» 

En svært viktig del av konferansen er muligheten til «matchmaking» mellom bedrifter. Konferansen legger til rette for «matchmaking» med «speed-datingsmøter» der deltakerne får mulighet til å komme i direkte kontakt med mulige samarbeidspartnere og/eller kunder.  

Tor Arne Hauge fra Otechos deltok på Skagerrak Business Summmit for første gang. – Jeg er veldig fornøyd med utbyttet og fikk sikret meg flere nye og lovende kontakter som jeg tror vil være veldig nyttige fremover, sier han.  

Gode resultater:  

  • Tilbakemelding fra deltakerne var særdeles positive:  
  • 98% fikk to eller flere mulige samarbeidspartnere  
  • 82% fikk en eller flere potensielle kunder  
  • 88% av deltagerne i match-makingsdelen opplevde at de fikk mye ut av den 
  • 96% hadde stort utbytte av deltakelse i nettverksmiddagen  
  • 94% vil delta på Skagerrak Business Summit igjen 

Les mer om konferansen her. 

Dansk ambassadør i Norge og norsk ambassadør.JPG

Den norske ambassadøren i Danmark, Katja Christina Nordgaard til venstre sammen med Danmarks ambassadør i Norge, Louise Bang Jespersen. Begge holdt innlegg på konferansen (foto: Kristiansand kommune)