Bymiljøkonferansen 2022

Konferansen er en møteplass for mobilitet og byplanlegging og finner sted i Kilden 22. september.

Bymiljøkonferansen arrangeres av Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) Kristiansandsregionen og foregår i Kilden teater og konserthus i Kristiansand 22. september kl. 09.30– 15.00.

Konferansen er en del av arbeidet for nullvekst i personbiltransporten. Innleggene handler både om utvikling i Kristiansandsregionen og gode eksempler og studier fra andre steder.

Program for konferansen finner du her

Meld deg på konferansen her