Borettslag og sameier kan søke tilskudd til  solceller

Det gjenstår 2,5 millioner kroner på solcellefondet som ble opprettet i 2020. Nå er det første mann til mølla for de resterende pengene. Borettslag og sameier ned til fire boenheter kan søke.

dSolceller legges på tak

Valhalla borettslag har benyttet seg av solcellefondet og lagt solceller på taket. Foto: TradeWinds Solar

Gunstigere retningslinjer for fondet

Formannskapet vedtok 30. november 2022 at ordningen med solcellefond  skal løpe til midlene er brukt opp. I tillegg ble det vedtatt å gjøre ordningen tilgjengelig for flere. Nå kan borettslag, seksjonssameier og boligaksjeselskap med miminmum fire boenheter søke om støtte.

Retningslinjene har blitt revidert en gang tidligere. Da ble maksimalt støttebeløp økt fra 100 000 til 300 000, og maksimal støttesats ble endret fra 30 % til 40 %.

Det maksimale støttebeløpet er økt fra 100 000 til 300 000 kroner, og den maksimale støttesatsen er økt fra 30 % til 40 %.

Retningslinjer for solcellefondet finner du her.

Nå gjelder prinsippet om første mann til mølla til fondet er brukt opp.

Søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema og mer informasjon om solcellefondet

Trenger du hjelp til søknaden? 

Marianne Bliksås fotografert i Rådhuskvartalet.

Marianne Bliksås, miljø- og klimarådgiver. Foto: Kristiansand kommune

– Vi håper endringene i tilskuddsordningen gjør at flere borettslag og seksjonssameier vil se på mulighetene for å etablere solcelleanlegg. Det er viktig at de kommer i gang med prosessen og benytter seg av fondet mens de enda har sjansen, sier miljø- og klimarådgiver Marianne Bliksås.

Ønsker ditt borettslag eller sameie å søke på ordningen, kan du ta kontakt med Iglebæk for å få hjelp til søknaden.

Send e-post til Marianne Bliksås