Bli med på Miljøuka fra 30. mai til 5. juni!

For fjerde gang inviterer kommunen til Miljøuka, med åpningsfest på Festningen og i år med invitasjon til en nasjonal konferansene om klimaomstilling.

2 Foto alle Miljøuka.jpg

Denne gjengen gleder seg til Miljøuka 2022. Bak fra venstre: Marina Zabrodina, rådgiver miljøvern,  Helene Spigseth Iglebæk, rådgiver miljøvern, Ragnar Evensen, byutviklingsdirektør, Elin Osnes Strand, rådgiver miljøvern, Anne Line Gangså Tørresen, rådgiver miljøvern, Marianne Bliksås, rådgiver miljøvern, Knut Feldberg, kommunalsjef for klima og areal. Foran fra venstre: Elizabeth Rojas, prosjektleder for Miljøuka, Stein Erik Watne, enehtsleder for miljøvern og kommunedirektør Camilla Dunsæd. Foto: Ragna Marie Henden.

Gjennom et bredt samarbeid synliggjør og samler Miljøuka alle gode krefter i kommunen som jobber for klima og miljø.

Sammen for klimaomstilling

Miljøuka i år blir en samling av mange gode prosjekter i byen. Det blir blant annet Spis Grønt uke, Bærekraftsfestival, miljøfilmfestival, klesbyttedag og en rekke små og store arrangementer og aktiviteter som er under planlegging.

Her finner du mer informasjon om Miljøuka

– Vi trenger dialog, inspirasjon og samhandling for å få til endring og klimaomstilling. Sammen kan vi skifte gir til et mer bærekraftig samfunn. Miljøuka er en viktig samlearena hvor vi setter ekstra fokus på miljø og de gode krefter og tiltak i byen. Vi håper du blir med oss på Miljøuka, inviterer ordfører Jan Oddvar Skisland.

Tema ansvarlig forbruk og produksjon

De store utfordringene vi står overfor i dag, som tap av natur og klimaendringer, skyldes vårt høye forbruk, et overforbruk som strekker seg utover planetens tålegrenser.

Årets hovedtema for Miljøuka er derfor FNs bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon.

Åpningsfest for Miljøuka på Festningen

Vi ønsker velkommen til åpningsfest på Christiansholm festning, mandag 30. mai kl. 18.00, og håper du blir med oss for å feire, lære og bli inspirert! Ordfører Jan Oddvar Skisland åpner Miljøuka, vi deler ut kommunens Miljøpris, det blir bærekraftig spennende middag, konsert ved Sofie Fjellvang, foredrag ved Ragnhild Nilsen og influencer Ingrid Bergtun fra Fæbrik-jentete.

Mer informasjon og påmelding her Det er gratis å delta.

Grønn Praksis 2022 - en nasjonal konferanse under Miljøuka

Miljøuka starter med en nasjonal konferanse, Grønn Praksis 22, på Hotel Norge 30. og 31. mai. Her skal vi løfte fram de beste eksemplene på bærekraftig omstilling i Norge.

Grønn Praksis 2022 en nasjonal arena for bærekraftig omstilling, og en unik arena for samarbeid for alle som ønsker å styrke lokalt omstillingsarbeid. Her kan du treffe mennesker, organisasjoner, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner, utveksle erfaringer dele gode eksempler på klimaomstilling.

For påmelding og mer informasjon, www.grønnpraksis.no

Vil du delta med arrangement under Miljøuka?

– Vi inviterer alle i Kristiansand til å delta og bidra i Miljøuka med alt fra arrangementer, aktiviteter, samlinger, kunstutstillinger eller aksjoner. Uka er også en flott mulighet for organisasjoner til å profilere seg og dele kunnskap, slik at vi sammen kan bli mer miljøvennlige og bærekraftige, oppfordrer Elizabeth Rojas, klima- og miljørådgiver og prosjektleder for Miljøuka.

Som samarbeidspartner under Miljøuka får du synliggjort din virksomhet og blir del av en arena for samskaping og læring til beste for vårt klima og miljø.

Trenger du lokaler eller er det på andre områder vi kan være behjelpelige? Ta kontakt, så ser vi hvordan vi finner en løsning.

Kommunen stiller med gratis lokaler i Rådhuskvartalet i deler av uka.
Bølgen Bærekraftsenter tilbyr også rimelige lokaler til organisasjoner, lag og ildsjeler.

Meld inn arrangementer til Miljøuka til rådgiver Ragna Marie Henden

Kontakt:
Prosjektleder Elizabeth Rojas