Birkenes bru stenges 17. januar

Birkenes bru ved Brennåsen stenges for bil- og busstrafikk fra 17. januar 2022 og tre måneder framover. Den kan brukes av gående og syklende.

Agder fylkeskommune skal gjøre vedlikeholdsarbeider på brua.

Derfor blir den blir stengt for kjøretøy fra 17. januar til 18. april. 

Det blir skiltet omkjøring via Nodeland, Nodeland bru og Rismyr.  

Brua kan brukes av gående og syklende under vedlikeholdsarbeidet. 

Akt har lagt ut informasjon om endringer for bussen. 

brustengt.png

Kartet fra Agder fylkeskommune viser omkjøringsveien (stiplet gulgrønn linje) og Birkeland bru (rød strek). 

Kartutsnittet på forsiden er hentet fra kartbasen på Kristiansand kommunes portal. (Rød prikk viser hvor brua er).