Barn og brøyting

Det er meldt sludd og snø i helgen, og våre brøytemannskaper er parat. Husk at det er ekstra viktig å sikre barna når brøytebilen kommer.

Her ser du varselet for ytre strøk av Agder og Telemark

Ingeniørvesenet brøyter cirka 110 kilometer med gang- og sykkelveier og gjør det de kan for at disse veiene skal være ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er brøytemannskapene nødt til å kjøre samtidig som barn er på vei til eller fra skole eller barnehage.

Vi forstår godt at barn kan oppleve en stor og bråkete brøytemaskin som både skremmende og farlig. Veien er smal og vi ser ofte at barn "rømmer" opp i snøfonna mens brøytemaskinen passerer. Møtet mellom gående og brøytemaskinen er konfliktfylt også for brøytesjåføren, spesielt dersom det er dårlig sikt.

Vi mener det beste vil være at barna står stille og venter til brøytemaskinen stopper opp og slipper barna forbi. Derfor er det viktig at brøytesjåføren i god tid tydelig viser at han vil stoppe for å slippe barna forbi. Vi instruerer våre brøytemannskaper om hvor viktig dette er. Det er også viktig at barna bruker refleks og synbart tøy.

Aking

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slik bruk. Hjelp heller barna med å finne trygge akeplasser.

Illustrasjon av barn og brøyting

Foto: Anders Martinsen Fotografer 

Snøhuler

Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg trygge steder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med.

Fortell oss gjerne om steder dere mener både vi og barna bør være spesielt på vakt. Ring innbyggertorget på 38 07 50 00, eller send oss en e-post.

Les mer om brøyting her

For media:

Glen Allan Eikeland Produksjonssjef, Ingeniørvesenet, Mobil: +47 909 84 483.

Foto av brøyting

Foto: Anders Martinsen Fotografer