Avvikler piggdekkgebyret – beholder panteordningen

Bystyret har bestemt at piggdekkgebyret skal avvikles, men saken må en ny runde i bystyret før det formelt kan avvikles. Panteordningen for piggdekk videreføres og økes til 400 kroner per dekk.

24.10.22 – Vegdirektoratet har avslått kommunens søknad om å avvikle piggdekkgebyret. Dermed kan kommunen bli pålagt å kreve inn gebyret fra 1. desember i år. Les mer om saken her

15.09.22 – Saken er oppdatert med informasjon rundt de formelle kravene som gjelder for avvikling av gebyret.

Selv om bystyret i juni gjorde vedtak om å avvikle piggdekkgebyret, må det et nytt vedtak til i bystyret i høst, før gebyret kan formelt avvikles. 

Les mer om prosessen rundt avvikling av piggdekkgebyret her

Miljøvernsjef Stein Erik Watne orienterte om saksgangen i Formannskapets møte 24. august 2022. Opptak fra møtet kan sees her.

Gebyret ble innført i en lokal forskift. Oppheving av en forskrift krever samme saksbehandling som innføring. Det betyr at den må på høring før den kan bli opphevet. Forskriften er nå på høring fram til 16. september.

Deretter sendes søknad om avviklling til Vegdirektoratet. Gebyret ble innført som ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten og søknaden til Vegdirektoratet må inneholde  vurderinger om tiltakene uten gebyret blir tilstrekkelig for å overholde grenseverdier i forurensingsforskriften.

I løpet av høsten vil bystyret få en sak med vurdering av høringsinnspillene, svar fra Vegdirektoratet og faglig vurdering av konsekvenser for luftkvalitet.

Det nye vedtaket fra bystyret og svaret fra Vegdirektoratet legges så ved en anmodning til Lovdata om opphør av den lokale forskriften (piggdekkgebyret). 

Opprinnelig tekst

Piggdekkgebyret som ble innført i desember 2021 blir ikke videreført. Dette bestemte bystyret i møte 8. juni.

Ordningen ble innført i desember 2021 som et tiltak for å bedre luftkvaliteten, og var medvirkende til at piggfriandelen økte med fire prosent fra 2021 til 2022.

Panteordningen for piggdekk som ble innført i fjor høst vil fortsette. Panten økes fra 300 til 400 kroner per dekk fra sesongstart høsten  2022.

– Vi håper panteordningen bidrar til at piggfriandelen fortsetter å øke, sier miljøvernsjef Stein Erik Watne. Han opplyser at informasjonsskiltene om piggdekkgebyret, som er satt opp ved alle innfartsveier til gebyrsonen, nå blir tatt ned fortløpende.