Åtte tilskudd til frivilligheten

Nå utlyses åtte tilskuddsordninger innen helse-, kultur- og oppvekstfeltet. Søknadsfrist 21. november 2022.

Shutterstock illustrasjonsbilde.PNG

Foto: Shutterstock.com

Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Nå utlyses åtte av disse tilskuddsordningene. Samtlige ordninger har elektronisk søknadsskjema. Søkere må lese retningslinjene for ordningen før de søker.  

 

Oppvekst 


Tilskudd for utsatte/vanskeligstilte barn og unge  

Foreslått ramme: kr 595 000  Kontaktperson: Elin Synnøve Stavenes


Helse og mestring 


Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet  

Foreslått ramme: kr 5.550 000 Kontaktperson: Benny Klokkervold
 

Tilskudd til bruker- / interesse- og pårørendeorganisasjoner  

Foreslått ramme: kr 583 000 Kontaktperson: Benny Klokkervold 
 

Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv 

Foreslått ramme: kr 1. 479 000 Kontaktperson: Annette Sørlie Stray    
 

Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorgs- og sosialfeltet  

Foreslått ramme: kr 598 000 Kontaktperson: Annette Sørlie Stray 


Kultur og innbyggerdialog 


Tilskudd til nettverksorganisasjoner og kompetansesentre  

Foreslått ramme kr 5 400 000 Kontaktperson: Jørgen Skauge  
 

Tilskudd til aktivitetshus og private grendehus   

Foreslått ramme kr 845 000 Kontaktperson: Jørgen Skauge 
 

Tilskudd til private idrettsanlegg  

Foreslått ramme kr 710 000 Kontaktperson: Jørgen Skauge 

 

Ny digital løsning for å søke disse tilskuddene  

Kristiansand kommune tar høsten 2022 i bruk en ny digital løsning for å søke tilskudd. Søkere må registrere seg på nytt i Aktørregisteret. Registrering i dette registeret og innsending av søknad gjøres på Min Side på kommunens nettside. 

Trykk på denne boksen for å søke:

 Oversikt over tilskuddsordningene 

 

Invitasjon til møte for frivillige organisasjoner.  Kommunen inviterer til to møter på to forskjellige steder i kommunen hvor nytt søknadssystem blant annet vil bli presentert. Det blir samme innhold på begge møtene.  

  • 25. oktober i Bystyresalen i Rådhuset i Kristiansand.  
  • 26. oktober på Nodeland bibliotek. 

 

Se egen invitasjon til møtene her.