Kulturprisen for 2022 tildeles Danckert Monrad-Krohn

Festivalguru for Barnefilmfestivalen Danckert Monrad-Krohn ble tirsdag 26. april tildelt Kristiansand kommunes kulturpris for sitt arbeid med å heve statusen for barnefilm nasjonalt og internasjonalt.

Danckert Monrad-Krohn er årets kulturprisvinner. Foto: Kristiansand kommune

Vært med på å heve statusen for barnefilm nasjonalt og internasjonalt

Juryen skriver i sin begrunnelse at de ønsker å berømme Danckert Monrad-Krohn for å ta barnekultur på alvor. Han har bygd opp Barnefilmfestivalen til å bli en av de største i landet. I tillegg har han etablert et betydelig kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt, og gjort Barnefilmfestivalen til en viktig bransjearena for folk som arbeider med barnefilm. 

Det var leder av kulturutvalget Bjørn Egeli, som hadde gleden av å overrekke kulturprisen til Danckert Monrad-Krohn. Overrekkelsen fant sted tirsdag 26. april under Barnefilmfestivalens åpningsmiddag på Mannskapsmessa.

– Nå som Barnefilmfestivalen markerer sine første 25 år vil det også være en hyllest av Danckert Monrad-Krohn og det arbeidet han har lagt ned for å heve statusen for barnefilm nasjonalt og internasjonalt, sier leder av kulturutvalget Bjørn Egeli.

Kulturprisen

Formålet med kulturprisen er å berømme en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for særlig fremragende innsats.

I henhold til vedtatte retningslinjer skal mottakeren være hjemmehørende i Kristiansand kommune de siste ti årene. Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født i kommunen.

Prisen består av 50 000 kroner samt en glasskulptur av kunstner Camilla Prytz som høsten 2019 vant en lukket konkurranse for levering av de neste ti års kulturprisverk i den nye kommunen.

Årets pristildeling

Innen forslagsfristen 1. mars kom det inn totalt 28 forslag med begrunnelser på 13 kandidater.

Juryen som innstiller til kulturutvalget har bestått av kulturutvalgets leder Bjørn Egeli (Ap), nestleder Jens Anders Ravnaas (TVP) og utvalgsmedlem Amalie Gunnufsen (H).

Juryen kom fram til en enstemmig innstilling, som igjen ble enstemmig vedtatt av kulturutvalget 20. april.

Danckert Monrad-Krohn

Danckert Monrad-Krohn har gjennom hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med formidling av film og kultur til barn og unge. Monrad-Krohn har bakgrunn som pedagog og begynte sin karriere som førskolelærer og styrer i barnehage. Men etter hvert tok interessen for film over, og han ble ansatt som lærer i animasjon, film og foto på Agder Folkehøyskole.

Da Kristiansand kino i 1996 satte i gang en satsing på barnefilm, ble Danckert Monrad-Krohn ansatt som barnefilmkonsulent. Året etter ble barnefilmfestivalen arrangert for første gang, med Danckert Monrad-Krohn som festivalsjef.

Sentral rolle i utviklingen av Kristiansand som filmby

Han har gitt barn mulighet til å være medvirkende og deltakende og ikke kun passive mottagere. Det unge festivalpublikummet har fått møte, og ha samtaler med, filmskapere fra inn- og utland. De har fått sitte i filmjuryer sammen med ungdom fra hele verden. Gjennom filmkurs og workshops har mange også vært med å lage film selv. Han har også vært med å etablere Cinemateket i Kristiansand og Aladdin Barnefilmklubb.

– Danckert Monrad-Krohn har vært en sentral person i utviklingen av Kristiansand som filmby. Gjennom Barnefilmfestivalen har han bidratt til å utvikle og oppdra et ungt filmpublikum. Han har vært opptatt av at det skal være en bred tilgang til ulike filmsjangre, og at filmtilbudet må være mer enn blockbusters, sier leder av kulturutvalget Bjørn Egeli med glimt i øyet.

Foto: Kristiansand kommune

Her finner du retningslinjene for Kristiansand kommunes kulturpris.

Kontaktperson

Bjørn Egeli
Leder av kulturutvalget
958 04 245