Arbeid på vann- og avløp i Torridalsveien

16. mars inviteres det til et møte for å informere om arbeidene og konsekvensene av disse, når vann- og avløpsrørene langs en del av Torridalsveien skiftes ut etter påske.

20220224_094958.jpg

 I Sommerrogata har arbeider pågått en stund. Foto: Jan Kåre Hunsbedt

Informasjonsmøte onsdag 16. mars

Ingeniørvesenet inviterer velforeninger, sameier, borettslag, beboere og andre interesserte til et informasjonsmøte onsdag 16. mars kl. 18–20. Møtet finner sted i Rådshuskvartalet, Rådhusgata 18, møterom «Anna Jensen» i underetasjen. 

På grunn av noe begrenset plass prioriterer vi plass til ledere, styremedlemmer i vel-foreninger eller boligselskap, og ber interessenter melde seg på via e-post i forkant av møtet. Send påmelding til: Erlend.Myrhaug@kristiansand.kommune.no

Prosjektet er godt i gang

Torridalsveien- graveområde2.pngDen grønne markeringen i kartet viser området som er berørt av arbeidene.

Prosjektet omfatter også Sommerrogata og her er ingeniørvesenet alt godt i gang med sanering av vann- og avløpsledningene. Nå planlegger vi  for videre utførelse i Torridalsveien, mellom Østerveien og Olaf Benneches gate på Lund, forteller Erlend Myrhaug, som er prosjektleder for arbeidene. Arbeidene i Torridalsveien er planlagt med oppstart 19. april og vil pågå til høsten.

Dette skal gjøres

 – Vi fornyer og separerer rørene i gata. Separering vil si at vi legger to ledninger for avløp i stedet for én. Det skal være én ledning for spillvann (skittent vann) og én ledning for overvann (rent vann). Dette gjør vi for å kunne håndtere de økte nedbørsmengdene som vil komme som følge av klimaendringene, samt begrense mengden spillvann.  De nye rørene vil ha en levetid på minst 100 år og det er god oppfølging på kvalitet og utførelse for å få dette til, forsikrer Myrhaug.

Mellom Marcus Thranesgate og Østerveien vil gangveien utvides på begge sider. Selve fylkesvegen smales inn langs hele prosjektområdet.

Konsekvenser av arbeidet

 Lindetrærne langs Torridalsveien må fjernes, men det plantes nye trær.  
– Det vil bli noen færre trær og området vil bli noe endret på grunn av vurderinger som er gjort med tanke på sikkerhet. Totalt sett ivaretar vi alleen og trafikksikkerheten på en god måte, forteller Myrhaug.

Blodbøken ved Marcus Thranes gate blir bevart. Her vil vann og avløp legges rundt blodbøken, for å bevare treet.  

– Vi samarbeider tett med parkvesenet for å sikre at trær og røtter som berøres av arbeidene blir ivaretatt på best mulig måte.

I prosjektet inngår et samarbeid med fylkeskommunen, parkvesenet og kommunens veiavdeling for å sørge for en helhetlig oppgradering av området.

Fylkesvegen gjøres smalere, med oppretting av linjer langs vegen, samt en fremtidig nedsatt fart på 40 km/t. I anleggsperioden vil det være enveiskjørt i retning byen.

Samarbeid om infrastruktur

Det er sendt forespørsel til alle som eier infrastruktur i Kristiansand om de ønsker samarbeid ved at vi legger rør for de. Dette for å sikre at når det først graves, så skal ikke gaten graves på mange år etterpå.

20220218_125223.jpg

På det dypeste må det graves ned til fire meter under bakken for å separere rør, slik at det blir et rør til spillvann og et til overvann. Alle de nye rørene skal ha en levetid på minst 100 år og det er god oppfølging på kvalitet og utførelse for å få til dette. Foto: Jan Kåre Hunsbedt.

Kontaktinformasjon

Erlend Myrhaug.jpg

Prosjektingeniør Erlend Myrhaug
e-post: erlend.myrhaug@kristiansand.kommune.no
Tlf.   48 29 56 71