Åpning av stupetårnet i Bertesbukta er utsatt

Åpningsfesten som skulle vært avholdt 30. mai er utsatt. Årsaken er funn av en oppstikkende stokk nær 10-meteren.

20220518_144911_red.jpg

Det er ikke klart når stupetårnet i Bertes blir åpnet for publikum. 

Det var dykkere fra Kristiansand dykkerklubb som fant en stokk som sto fast i mudderet nær 10-meteren til det nye stupetårnet. Den pekte opp mot overflaten og ville utgjort en fare dersom personer hadde brukt stupetårnet før det var klarert for åpning.

Stokken har sannsynligvis kommet frem etter mudring under 10 meteren. Det ble mudret et mindre felt her for å gi god margin på dybde.

-Våre rutiner omfatter scanning og undersøkelser av bunnforhold. Dette gjør vi før tårnet åpnes, og vi vil fortsette å gjøre slike undersøkelser etter at stupetårnet er tatt i bruk, sier Helmer Espeland i parkvesenet.

Espeland har vært prosjektleder for stupetårnet.

Scanner før åpning

Stokken er fjernet av dykkerne som fant den. Det er ingen tvil om at den ville blitt oppdaget på scanningen som var planlagt før åpning.

Det er uklart hvor stokken kom fra. Det gjør at ytterligere undersøkelser blir gjort. 

- Vi vil være helt sikre på at det ikke kan dukke opp noe mer i massene under anlegget, og vi vil gjøre en ytterliggere grundig sjekk før vi åpner anlegget, sier Espeland.

Ny dato for åpning kommer når parkvesenet i samarbeid med entreprenør/fagekspertise har avklart detaljert metode for undersøkelse av bunnen.

Kontakt for media:

Helmer Espeland
Rådgiver
Parkvesenet
Mob. 908 31 195