Anbefaler ukrainere å registrere seg

Alle ukrainere som har flyktet fra krigen, og som befinner seg i Kristiansand, anbefales å registrere seg som asylsøkere hos politiet.

-Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år av gangen inntil tre år. Det har regjeringen besluttet. Det innebærer at søknadsprosessen er svært kort, og de ikke trenger vente lenge på viktige rettigheter, sier Tone Kylland.

Kylland er kommunalsjef for helsefremming og inkludering.

Personer som vil registrere seg, skal henvende seg på politihuset i Tollbodgata 45.  

  • En rekke ukrainere som har flyktet fra krigen kan gå glipp av viktige rettigheter knyttet til helsehjelp, arbeid og skole dersom de ikke registrerer seg som asylsøkere.  
  • Ukrainere som allerede oppholder seg i Kristiansand, trenger ikke reise til nasjonalt mottakssenter for å søke beskyttelse.  
  • Ukrainere som allerede bor hos nettverk i Norge kan fortsette å bo der.
  • Ukrainere som trenger et sted å bo mens de oppholder seg i Kristiansand, vil få tilbud om det.  

Dublin-prosedyren gjelder. Dersom du søker beskyttelse i Norge, kan du ikke senere søke asyl på samme grunnlag i et annet land.  

Mangler rettigheter

Ukrainere som befinner seg i Norge, og som ikke har søkt asyl, har for eksempel de samme rettighetene til helsehjelp som vanlige turister fra land utenfor EU/EØS.

Det vil si at de har svært begrensede rettigheter som er knyttet til akutte situasjoner.  

  • Flyktningstatus under kollektiv beskyttelse innebærer også arbeidstillatelse.  
    Flyktningstatus innebærer at barn får rettigheter knyttet til barnehage og skolegang.  
  • Flyktningstatus gir økonomiske rettigheter.

Det er også sånn at personer som er fra Ukraina har plikt til å tubekuloseundersøkelse. Det gjelder hvis en skal oppholde seg i mer enn tre måneder i Norge, eller hvis en kommer til Norge som flyktning eller asylsøker.  


Ukraina er et land med høy forekomst av tuberkulose. En undersøkelse innebærer blant annet skjermbildefotografering av lungene som må gjøres i samarbeid med sykehus.  

Personer som er registrert vil bli innkalt. Hver kommune vil ha ansvar for de som oppholder seg der.   De som ikke registrer seg må selv sørge for kontakt med sykehuset, slik at det blir tatt røntgen av Thorax av voksne som er 17 år og eldre, og blodprøver av de som er mellom 6 måneder og 16 år.

Les mer om rettigheter til helsehjelp her    
Les mer om å søke asyl/beskyttelse her    
Informasjon fra politiet om å registrere seg i Kristiansand    

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90