Analyse: - Kristiansand er godt styrt

Kristiansand er blant de best styrte storkommunene i landet. Det kommer frem i en omfattende analyse som ble presentert under Arendalsuka onsdag. 

Kommunedirektør Camilla Dunsæd sier ingen raske løsninger kan føre en kommune høyt i en slik rapport, men godt arbeid over tid. Foto: Kristiansand kommune

Analysen er publisert i rapporten «Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2022». Rapporten er laget av konsulentselskapet Agenda Kaupang på oppdrag fra Storebrand.  

Rapporten 

Agenda Kaupangs nettside

Kommuner med 45 000 eller flere innbyggere er skilt ut i rapporten, og Kristiansand kommer på åttende plass blant 23 større kommuner i landet.

Øverst på lista over de 23 større kommunene ligger Sandefjord. 

Deltok i panel

Kommunedirektør Camilla Dunsæd deltok i et panel da rapporten ble presentert på Arendalsuka, og sa det var gledelig å komme høyt opp på lista: 

- Jeg må også være ydmyk og takke dem som har gått foran meg i Kristiansand kommune. Det er ikke noen «quick fix», som det står i rapporten. Det er et resultat av godt arbeid over lang tid, sa hun. 

Dette understreker også forfatterne bak rapporten.  

«Vår konklusjon er at god ledelse og hardt arbeid er nødvendig for å få gode resultater i kommunene. Det er ikke nok med mye penger eller flaks», heter det i rapporten. 

Vekt på innbyggere og brukere

Rapporten legger vekt på utbytte for innbyggerne og brukerne. Den sammenligner kommunenes kostnader, tjenestekvalitet og finanser, basert på data fra 2021.  

Godt styrt betyr lave kostnader, høy tjenestekvalitet og gode finanser. 

Agenda Kaupang beskriver hensikten med rapporten som å identifisere de best styrte kommunene, for at andre kommuner skal kunne lære av dem. De stiller forretningsmessige krav til kommunene:  

- Målingen legger like stor vekt på kostnader, kvalitet og finanser, heter det i rapporten.  

Kommunedirektøren ble bedt om å peke på ulike faktorer som bidrar til at Kristiansand er godt styrt. Da hun tok ordet i panelet løftet hun frem dette: 

  • Tidlig ute med utstrakt grad av delegering
  • Rom for faglig utvikling ute på avdelingene 
  • Godt samarbeid med tillitsvalgte 
  • Tidlig ute med å holde fast ved å være en hjemmetjenestekommune med en bestiller-utførermodell 
  • En nøkkel for suksessen er at det er høy grad av tillit mellom bestiller og utfører. 

Høy kvalitet - lave kostnader 

Analysen avdekker ingen enkle kjennetegn for de kommunene som gjør det best.  Det er for eksempel liten eller ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet. Det er heller ingen eller liten sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet. 

Totalt kom Kristiansand på plass nummer 50 av i alt 356 kommuner, uavhengig av størrelse.  
 

Kontakt for media:

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90