– Anbefaler ny oppfriskningsdose

Covid-19 smitten er økende. Nå anbefales ny oppfriskningsdose med koronavaksine til dem som er 75 år eller eldre og til sykehjemsbeboere.

Anbefalingen gjelder hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.  

– Vi åpner nå vaksinasjonssenteret vårt i Kvadraturen hverdager i april. Vi ønsker at flest mulig i målgruppa får tatt sin oppfriskningsdose, sier smittevernoverlege i Kristiansand kommune, Priscilla Hilton.   

Sykehjemsbeboere får sin dose der de bor. De som selv kan oppsøke vaksinasjonssenteret skal få sin dose der, og personer som ikke klarer komme seg til Kvadraturen kan ringe vaksinetelefonen og få tilbud om vaksinering hjemme.

11. april åpnes vaksinekontoret og vaksinetelefonen etter å ha vært stengt gjennom påsken.

Økende smitte 

FHI meldte i sin ukesrapport for uke 12 at Covid-19-epidemien er økende. Overvåkingen av virus i avløpsvann har vist betydelig økning gjennom februar og mars. Antall innleggelser med covid-19 har mer enn doblet seg de siste fem ukene. Antall intensivinnleggelser og dødsfall assosiert med covid-19 er lavt. 

– Vi ser konturene av en vårbølge, og det er derfor viktig å beskytte den mest sårbare gruppa som bør vaksineres i løpet av april måned, sier Hilton.

Hilton smittelege.jpg

Smittevernoverlege Priscilla Hilton. Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.

Eldre mer utsatt 

– Eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom dersom de blir smittet. Det er derfor anbefalingen kommer. Det har nå for de aller flestes del gått mer enn seks måneder siden forrige dose og effekten av vaksinen avtar over tid, sier Hilton.  

Vi regner med en smittebølge nå i vår, og vi kan få en bølge i høst. FHI planlegger for at denne gruppen 75 + skal få en dose rett før vårbølgen og dermed være klare til å få en ny dose rett før høstbølgen.   

Det bør være minst seks måneder mellom hver dose.   

Ny oppfriskningsdose anbefales til de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere - FHI  

 

Kontakt for media  

Smittevernoverlege Priscilla Hilton 

90 98 22 44