Viste seg som en by for alle

Kristiansands samlet seg mot hat torsdag. Når muslimfiendtlig budskap runget på Torvet vendte de fleste fremmøtte ryggen til SIAN og satte kurs mot Tangen for å feire felleskap mot hat og rasisme.

Glad og imponert

1500 st05082021 1.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland, leder av Muslimsk Union Akmal Ali og domprost Fred Henry Berg (konferansier) var så begeistret over Tangen-arrangementet at de glemte å holde en-meteren. Men alle er fullvaksinerte, så det bør gå bra. Foto: Svein Tybakken

 

– Jeg er først og fremst både glad for og imponert over arrangementet det muslimske miljøet i byen fikk på plass på Tangen som en tydelig stemme for en by for alle og samhold mot hatet. Så er jeg veldig glad for at så mange av de som var møtt frem på Torvet vendte SIANs hatytringer og provokasjoner ryggen og heller gikk til Tangen, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. Han er også fornøyd med at det ikke ble ordensforstyrrelser etter SIANs gjentatte provokasjoner under demonstrasjonen i Kristiansand torsdag 5. august.  

– Det var flott å se budskapet En by for alle fargelegge flaggstengene og mange t-skjorter både på Torvet og på Tangen. Jeg er glad det hele gikk fredelig for seg og at rundt 300 samlet seg ytterst på Tangen til alternativt arrangement med taler og konsert. Det var flott og viste på en fin måte at Kristiansand står samlet mot hat, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

50 dialogverter

1500 st05082021 2.jpg

Hele 50 dialogverter spredte seg på Torvet under SIANs demonstrasjon og fikk mange fremmøtte til heller å gå til Tangen og Feiring av fellesskap- arrangementet der. Foto: Svein Tybakken

I samarbeid med frivillige organisasjoner hadde Kristiansand kommune samlet 50 såkalte dialogverter. De kledte seg i fargerike En by for alle-T-skjorter, og spredte seg på Torvet og delte ut flyere for arrangementet på Tangen mens de snakket med fremmøtte unge og voksne.

– Dialogvertene gjorde en flott jobb med å få folk ned til Tangen i stedet for at mange skulle stå på Torvet og bli provosert.  Jeg takker alle frivillige som deltok og ikke minst takker jeg Norges integrerings-, inkluderings- og informeringsorganisasjon (Niiio) med Omar Talal Haidar i spissen for at de var med og markere Kristiansand som en by for samhold og toleranse.

Står opp mot hat

–  Kristiansand er en by for alle, men ikke for alt. I vår by er alle velkomne, uavhengig av hvem de er. Det er stort rom for ytring, men vi har nulltoleranse for hat og hatytringer. Torsdag viste vi at vi er en by som står opp mot hatet og ytringer som bare søker å skape splid mellom folk, sier ordfører Jan Oddvar Skisland. 

1500 st05082021 3.jpg

Rundt 300 møtte fram på det alternative arrangementet "Feiring av samhold mot hat og rasisme" på Tangen torsdag 5. august. Foto: Svein Tybakken