Vil gi barn og unge likere muligheter

Fritidsfond er en helt ny ordning som gjør det mulig for flere barn og unge opp til 18 år i lavinntektsfamilier å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Familier kan søke om støtte når som helst, hele året.

Fritidsfond.jpg

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com og pixabay.com Fotomontasje: Marte Krogstad

Fritidsfond er en helt ny støtteordning som er etablert i Kristiansand kommune for å gi alle barn og unge likere muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter selv om familien har lav inntekt.

Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år og er i første omgang et treårig prosjekt som ble vedtatt i bystyret i mai 2020.

– Vi ser at det er forskjell på deltakelse i fritidsaktiviteter i forhold til familiens økonomiske situasjon. Basert på en tidligere utredning så man at det var uoversiktlig å finne støtteordninger og mange opplevde det stigmatiserende å gå på NAV for å søke om støtte til aktiviteter for barn og unge. På bakgrunn av dette vedtok bystyret at Fritidsfond skulle etableres som en modell for å gjøre det lettere å søke om støtte og dermed sikre bredere deltakelse og inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter, sier prosjektleder for Fritidsfondet Monica Brandsrud i fritidsenheten.

Dette kan du søke støtte til

Fritidsfond dekker utgifter til:

  • kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta i en organisert fritidsaktivitet.  
  • enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til den organiserte aktiviteten.

Maksimalt stønadsbeløp pr år er 10 000 kroner for alle utgifter knyttet til aktiviteten. Fritidsfond gjelder ikke for enkelt opplevelser.

Hvem kan søke? 
Foreldre, foresatte og personer med fullmakt fra foreldre.  

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på denne siden:

Fritidsfond

Ønsker du å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet kan du komme innom ett av våre innbyggertorg i åpningstiden.

Brenner for å gi likere muligheter

Monica Brandsrud Foto Marte Krogstad.JPG

Fritidsfondet ledes av prosjektleder Monica Brandsrud som jobber i fritidsenheten. Hun begynte i prosjektlederstillingen 1. mai 2021 og gleder seg over å kunne tilby familier Fritidsfond som kan gi økonomisk støtte slik at barn og unge i Kristiansand kommune kan delta i organiserte aktiviteter. Foto: Marte Krogstad

I første omgang skal prosjektet utprøves i tre år og i løpet av perioden vil det bli utført evalueringer og forskning for å avdekke om modellen Fritidsfond treffer målgruppen. Prosjektlederen gleder seg nå til å komme i gang med å tilby familier den nye ordningen.

– Det er viktig for barn og unge å kunne delta på det som alle er med på og det er et felt jeg som jeg brenner for. Jeg syns det er veldig spennende å få lov til å jobbe med dette og vet at mange andre også er opptatt av at vi skal gi likere muligheter. Jeg syns det er utrolig flott å oppleve den viljen som lever i kommunen og organisasjonene om at dette er noe vi skal prioritere og gjennomføre og nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier Monica Brandsrud.

Fritidsfond koordineres av fritidsenheten, under området Kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune.

Kontaktperson for media

Prosjektleder Monica Brandsrud, mobil: 99 64 70 99