Viderefører innstramminger

Formannskapet besluttet i et ekstraordinært møte søndag kveld at tiltakene som ble hasteinnført av kommuneoverlegen videreføres.

Tiltakene mot spredning av covid-19 ble først strammet inn i et hastevedtak fra kommuneoverlegen fra lørdag 29. mai klokka 09.00.

Vedtaket fra formannskapet innebærer at innstrammingene gjelder til og med 13. juni klokka 24.00.

Vedtaket innebærer også at offentlige og private videregående skoler i Kristiansand kommune skal holde stengt for elevene på Vg3, slik at undervisningen skjer digitalt i perioden 31 05.21 – 04.06.21. Dette kan utvides med en uke frem til og med 11. juni.

Les hele innstillingen til vedtak på Politisk Agenda. Les også situasjonen beskrevet fra FHI, og les forskriften som ligger til grunn     

Se debatten frem til vedtaket i opptak i kommune-TV  

Les om lokale tiltak som gjelder i Kristiansand

Les regjeringens beskrivelse av tiltaksnivåene. Vedtaket i formannskapet søndag innebærer at Kristiansand fortsatt ligger på tiltaksnivå B.

Sammendrag av saken som ble behandlet i dag:

Kristiansand kommune har hatt et alvorlig smitteutbrudd blant russen i uke 20 og 21. Smitten blant russen er nå i ferd med å avta, men smitten brer seg nå blant nærkontakter til russen, og det er også betydelig smitte påvist i øvrige deler av samfunnet. Totalt er det registrert 532 smittede de siste 14 dagene.

Risikonivå på smittetall tilsvarer nå risikonivå 5.

Kommunedirektørens vurdering generelt er at tiltakene bør være mest mulig målrettet, og rettes inn mot der det er høyest smittespredning. Vurderingen tar utgangspunkt i at tiltaksbyrden i befolkningen som helhet ikke skal være unødvendig høy. Denne strategien er virkningsfull så lenge smitteutbruddene stort sett kan avgrenses til enkelte miljøer/klynger og det er lite forekomst av ukjent smittevei. Slik har det vært i Kristiansand den siste tiden.

Situasjonen akkurat nå er annerledes. Det er mer smitte rundt omkring i befolkningen. Det tilsier at tiden er inne for generelle tiltak. Denne smitteutvikling medførte at kommuneoverlegen vurderte at det var behov for tiltak for å redusere mobiliteten i samfunnet og begrense nærkontakt mellom innbyggerne.

Kommuneoverlegen fattet på bakgrunn av dette et hastevedtak den 28.05.21, med virkning fra 29.05.21 kl. 09:00. Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurdering.

Basert på smittesituasjonen nå endres altså strategien for å begrense smitten fra å være målrettet til å bli mer generell. Kommunedirektøren anbefaler at kommunen viderefører tiltakene fra og med 31.05.21.

Dette innebærer at kommunen langt på vei følger covid-19 forskriften kap. 5b, (høyt tiltaksnivå) i tillegg til at eksisterende tiltak i den lokale forskriften som er strengere enn kap. 5b videreføres. I korte trekk (med enkelte unntak) innebærer dette følgende:   

Stenging av følgende virksomheter:

  • Treningssentre
  • Svømmehaller
  • Fornøyelsesparker, bowling o.l.
  • Museer Kino, teater o.l.
  • Andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og underholdningsaktiviteter.

- Forbud mot arrangementer
- Påbud om hjemmekontor
- Skjenkestopp
- Begrensninger for universiteter, høyskoler m.m.
- Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år
-Plikt til å bruke munnbind  

I tillegg videreføres eksisterende tiltak:

  •  Pålegg om gjesteregistrering på serveringssteder
  • Forbud mot flere enn 5 gjester i private hjem
  • 7 dagers ventekarantene  

For utfyllende beskrivelse av de enkelte tiltakene og unntakene, se vedlagt forskrift