Verdensdagen for selvmordsforebygging

10. september arrangeres Verdensdagen for selvmordsforebygging. Kristiansand kommune, Leve, Kirkens SOS, Mental Helse, og RVTS Sør markerer verdensdagen med et arrangement i Rådhuskvartalet.

bilde utenfor gapahuk avstand.jpgEn av de lokale sorggruppene for etterlatte etter selvmord heter «Bålprat». Her møtes deltakerne ved et bål under en gapahuk for å snakke og reflektere sammen. Svein Emil Olstad og Nina Tanggaard Lomeland er gruppeledere for sorggruppene. Foto: Marianne Andersen.

Arrangementet i Rådhuskvartalet er den 10. september kl. 18.00 - 20.00.

Verdensdagen er initiert av International Association for Suicide Prevention og arrangeres over hele verden. Tema for årets markering i Norge er:

”Å skape håp gjennom handling. Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.”

Stort omfang

Totalt tok 639 personer sitt eget liv i Norge i 2020. 467 menn og 172 kvinner. Igjen står kolleger, venner, bekjente og familie med mange spørsmål og med sorg og savn.

Etterlattes behov for profesjonell bistand varierer, avhengig av relasjonen til avdøde, eksponeringen de har vært utsatt for og den enkeltes beskyttelsesfaktorer.

Norske og internasjonale studier viser at så mange som 80–90 prosent av etterlatte ved selvmord i varierende grad opplever behov for ulike former for profesjonell hjelp. 

Vil bidra

Kommunen og organisasjonene bak arrangementet fredag ønsker å bidra til at mennesker som har selvmordstanker skal bli sett av andre, bli lyttet til og føle at noen bryr seg om dem.

Gjennom historier og fortellinger vil vi synliggjøre selvmord som et samfunnsproblem, og sette fokus på etterlatte ved selvmord som gruppe.

Vi vil vise eksempler på lokale selvmordsforebyggende tiltak, og har et ønske om at vi kan bidra til at flere får hjelp og at vi kan komme et skritt nærmere null-visjonen for selvmord. 

Det blir appeller fra fylkesordfører Arne Thomassen, Leve, Mental Helse, Kirkens SOS, musikalske innslag ved Stein Roger Sordal Trio. Det blir lystenning og markering, tid og rom til en prat over en bolle og kaffe. 

Sorggrupper - Kristiansand kommune

Mediekontakter

Kristiansand kommune
Drop-in livsmestring, Nina Tanggaard Lomeland.
48 13 84 68

RVTS Sør
Øyvind Dåsvatn
97711651

Kirkens SOS
Asle Bjorvatn
92452356

Mental helse
Camilla Harket

LEVE
Jan Helge Yannis Messell
41415109