Verdensdag for psykisk helse

Søndag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse, som er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. Verdensdagen markeres i over 150 land, og årets tema er livet under og etter pandemien. I Kristiansand kommune markeres Verdensdagen ved flere steder og anledninger.

Inviterer til markeringsarrangement

Lørdag 9. oktober kl. 14 inviterer Energiverket til markering av Verdensdagen for psykisk helse, i underetasjen på Kristiansand Folkebibliotek. Dette gjøres i samarbeid med Lpp, Blå kors, A-larm, Mental helse, Kilden dialog og SSHF. På markeringen vil det deles ut teksthefter og spilles musikk, som tar utgangspunkt i årets viktige tema.

Ønsket med markeringen er å belyse hvor verdifulle mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Det er viktig at vi tar vare på hverandre og bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap.

Varaordfører Erik Rostoft åpner arrangementet, og det vil blant annet bli besøk av vokalisten Stein Roger Sordal og filmforfatter Kristian Landmark.

Arrangementet på Facebook finner du her.

Temagudstjeneste i Domkirken

I forbindelse med Verdensdagen tilbyr kirken og kommunen ulike aktiviteter og tilbud som supplerer hverandre. På temagudstjenesten i Domkirken søndag 10. oktober kl. 11 skal Diakon Silje Wiik Vesterfjell og Nina Tanggaard Lomeland, som jobber i Drop-in livsmestring og er pårørendekontakt i kommunen, snakke om livets utfordringer, håp og omsorg.

Det å oppleve at livet byr på utfordringer er på mange måter en naturlig del av det å være menneske. Samtidig som det noen ganger kan bli for mye. Da er det viktig å formidle håp og at det finnes løsninger selv når livet er på det mørkeste. Det er viktig å ha noen å vandre sammen med, fra det profesjonelle hjelpeapparatet eller medmennesker som bryr seg på en god måte. For at det finnes mange veier til å få det bedre på.

– Det er viktig å markere denne dagen fordi psykiske helse påvirker mange menneskers liv, og kirken ønsker å snakke sant om livet og det å være et menneske, sier Silje Wiik Vesterfjell.

En av byens største musikere, Stein Roger Sordal, skal ha musikalske innslag i gudstjenesten. Han har vært intervjuet offentlig om at livet kan by på store utfordringer. Medvirkende til markeringen er også domprost Fred Henry Berg, organist Elsebeth Lytcherat og medlem i diakoniutvalget Ellen Seilen.

– Det er fantastisk at kommunen, kirken, musikere og andre kan markere denne dagen sammen. Vi har et felles mål om å nå ut til mennesker som har utfordringer med å mestre hverdagen. Sammen når vi ut til flere – både om at det finnes tilbud, og at det finnes håp, sier Nina Tanggaard Lomeland.

Fra venstre: Ellen Seilen, Silje Wiik Vesterfjell, Fred Henry Berg og Nina Tanggaard Lomeland. Foto: Kristian Mosvold

RPH og Drop-in livsmestring holder stand

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis lavterskeltilbud til innbyggere i Kristiansand kommune som strever med lette til moderate angst- og depresjonsplager, samt stress og søvnvansker. Tilbudet baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp hvor man lærer nye strategier for å mestre utfordringer i livet. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi kunnskap om psykisk helse slik at flest mulig lærer metoder til å kunne hjelpe seg selv når livet er vanskelig. Du kan lese mer om RPH her.

Drop-in livsmestring er et lavterskeltilbud til hele byens befolkning. Der kan mennesker som selv har utfordringer med å mestre hverdagen, komme for samtale og veiledning. I tillegg har de eget pårørendetilbud til mennesker som lever tett på noen som har utfordringer. Målet er å sammen finne gode løsninger på utfordringene personen står overfor. Du kan lese mer om Drop-in livsmestring her.

Sammen markerer Drop-in livsmestring og RPH Verdensdagen på stand mandag 11. oktober kl. 10-14 i området Lillemarkens. Her vil de informere om tilbudene deres og hvorfor det er viktig å markere Verdensdagen for psykisk helse. De kan også bistå med å finne best mulig tiltak for å nå ulike mål, og har god oversikt over andre lokale tilbud.

Fra venstre: Jens T. Jensenius, Hellen Ruthjersen, Veronika Omdal Endal, Silje Gauslaa og Elisabeth Mosvold.

Et viktig tema for alle

Videregående skoler i Kristiansand kommune skal ha relevant opplegg i form av en egen Verdensdagsuke den førstkommende uken etter høstferien. Her vil det være innslag av både dans, musikk, quiz og kahoot som appellerer om årets tema og stand. I denne forbindelse vil skolehelsetjenesten vise fram ulike foredrag, som skolen kan ta i bruk inne i klasserommet for å sette fokus på viktigheten av psykisk helse. Det vil også være markering på alle digitale kanaler som skolen og skolehelsetjenesten benytter.

For Kristiansand kommune har det vært viktig å markere Verdensdagen for psykisk helse både blant innbyggerne og internt i avdelingene.

– Vi har mange kolleger som hver dag året rundt jobber på ulike felt innenfor psykisk helse. Det er et stort felt med mange oppgaver. Vi er veldig glade for at vi har en dag i året hvor vi legger inn litt ekstra for å fremme psykisk helse som tema, sier Olaf Haugen, som er enhetsleder for livsmestring ung.

Kontaktperson for presse

Nina Tanggaard Lomeland, Drop-in livsmestring og pårørendekontakt, mail og tlf 481 38 468