Verdens miljødag – i Kristiansand jobber vi sammen for å bidra

5. juni er verdens miljødag. I år er temaet "Restore our Earth – Reimagine, recreate, restore" med fokus på å bygge opp igjen, plante grønt, bygge grønne byer, rydde søppel og endre forbruksmønster.

Miljoverneheten Foto Anne Lise Nordheim.jpg

Ansatte i miljøvernenheten i Kristiansand kommune. Foto: Anne Lise Nordheim

Verdens miljødag 5. juni

Dette er en viktig dag for oss som jobber med klima og miljø i kommunen, til å rette fokus på hvordan byen vår kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene.  

Kristiansand kommune har satt høye politiske mål om klimagassreduksjon med hele 80 prosent reduksjon innen 2030.  Det er derfor behov for et omfattende arbeid for å redusere klimagassutslipp og miljøødeleggelse og gå over til et lavutslippssamfunn.

Dette kan ikke kommunen gjøre på egenhånd. Det krever adferdsendring hos befolkningen, nye bærekraftige forretningsmodeller i næringslivet og utstrakt grad av samarbeid mellom alle aktører i området. Et viktig ledd i omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, er at det skapes motivasjon og vilje til endring i alle deler av samfunnet. Derfor er det viktig for kommunen å legge til rette for samarbeid og nettverksbygging.

Miljøuka – bidrar til samarbeid 

I forbindelse med Verdens miljødag, skulle vi i miljøvernenheten, sammen med mange andre, ha arrangert Miljøuka denne uka. På grunn av koronarestriksjoner ble bare de digitale arrangementene gjennomført. Miljøuka – Bærekraftig sammen skulle hatt fokus på mat og heldigvis er det planlagt å gjennomføre Miljøuka til høsten. Da blir det mulighet til å lære mye om bærekraftig mat, matsikkerhet, og delta på en hel del spennende arrangementer og aktiviteter.

Miljøuka er en uke med mange forskjellige arrangementer med klima og miljø i fokus. Under Miljøuka treffes institusjoner, næringsliv, frivillighet og befolkningen for å dele kunnskap, vise nye løsninger og ikke minst inspirere hverandre. Kristiansand kommune er en aktiv koordinator og spiller en sentral rolle for samhandling under Miljøuka. Vi mener at gjennomføring av et arrangement som Miljøuka, vil resultere i tettere samarbeid med næringslivet, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og befolkningen i hele kommunen. Dette er et godt eksempel på hvordan en kommune kan styrke sin rolle som samfunnsaktør og tilrettelegger. 

Grunnen til at Miljøuka i år handler om bærekraftig mat, er at 2021 er FNs internasjonale år for frukt og grønt. FN retter fokuset mot hvordan frukt og grønt kan bidra til bedre ernæring, matsikkerhet og helse i tillegg til å bidra til FNs bærekraftsmål. Vi vet i dag at mellom 19 og 29 prosent av de menneskeskapte klimaendringene kommer fra bruk og produksjon av matvarer. Å være mer bevisst på hva slags mat vi spiser og hvordan det blir produsert, vil både redusere klimagassutslippene og fremme bedre helse. Dette er derfor noe som kan bidra til at vi når både sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraftsmål. 

Blåskjell_ Geitmyra matkultursenter.jpg

Foto: Geitmyra matkultursenter

Bølgen bærekraftssenter

Bølgen bærekraftssenter er også nylig opprettet i Kristiansand, for å ha et fysisk sted hvor ulike aktører kan møtes og jobbe sammen. Deres målsetning er å bidra til raskere grønn omstilling, et godt lokalsamfunn og en mer rettferdig verden. Det er allerede mange spennende initiativer og arrangementer planlagt på senteret. 

#GenerationRestoration

På verdens miljødag ser FN til de unge i #GenerationRestoration, og ønsker at de skal se at det fremdeles nytter å gjøre noe. FN ber oss være aktive, i stedet for engstelige og dristige, i stedet for usikre.

Vi er inne i handlingens tiår, og det er mye som må gjøres for å nå målene innen 2030. I Kristiansand jobber vi sammen for å bidra med vår del.