Velkommen til årets studentrådsmedlemmer!

Onsdag 6. oktober ble det første studentrådsmøtet holdt for årets nye medlemmer. Studentrådet er et av fire rådgivende organ i Kristiansand kommune, som skal sikre studenters innflytelse i saker som angår dem.

Formålet med studentrådet

Studentrådet i Kristiansand skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem. Rådet jobber for at Kristiansand skal bli en enda bedre vertskommune for studenter, og bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen.

De fire rådene i Kristiansand kommune er studentrådet, seniorrådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede. Du kan lese mer om de ulike demokratiordningene her. 

Mer informasjon om studentrådet finner du her.

Studentrådets sammensetning

Studentrådet består av medlemmer som velges fra studentrådet ved hver enkelt utdanningsinstitusjon og Velferdstinget. Representantene er som regel ledere av hvert enkelt studentråd og Velferdstinget. I tillegg velges det ut et politisk medlem blant bystyrets medlemmer og varamedlemmer. Antall medlemmer i studentrådet påvirkes av hvor mange høyere utdanningsinstitusjoner som er lokalisert i Kristiansand kommune til enhver tid. Per dags dato er dette Universitetet i Agder, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgar høyskole, Fagskolen i Agder og NOROFF.

Studentrådets nye leder er Caroline Wergeland Lofthus, som studerer master i statsvitenskap og ledelse på Universitetet i Agder.

– Jeg har alltid vært glad i å ta på meg ansvar og verv, så derfor føltes det naturlig for meg å stille til leder. Jeg tror også jeg tar med meg verdifull erfaring inn i stillingen, ettersom jeg har god forståelse for politikken i Kristiansand etter noen måneder som praktikant hos ordføreren, sier Caroline Wergeland Lofthus.

Foran fra venstre: Nestleder Vetle Ree og leder Caroline Wergeland Lofthus. Bak fra venstre: Michelle Brynildsen, Martin Svensen, Jakob Mæland, Kristian Fredrik Meyer Ødegård, Kristoffer Robert Spenik.

Derfor er studentrådet viktig

– Studentrådet er viktig fordi studenter er en gruppe som ofte faller mellom to stoler. Det er ikke alltid tydelig om det er hjembyen eller studiebyen som har ansvaret, og det finnes alt for få tilbud spesifikt rettet mot studenter, sier Caroline Wergeland Lofthus, før hun fortsetter:

– Gjennom dette rådet får vi i større grad uttale oss om saker som angår oss, og gi kommunen tilbakemelding på forbedringer som betyr mye for oss. Jeg tror også studentrådet er verdifullt for kommunen, fordi vi gjennom dette samarbeidet kan jobbe mot at flere studenter skal bli værende i Kristiansand etter studiene.

Raimond Oseland som er studentrådets rådgiver og sekretær, tilføyer:

– Samtidig som studenter kan få innflytelse og en stemme i saker som angår dem, får også vi som jobber i kommunen mer bevissthet på grupper som har behov. Derfor er de fire rådgivende organene i Kristiansand kommune av sterk betydning.

Gleder seg til fortsettelsen

– På vårt første møte var det mye engasjement å spore, god stemning og mange tilbakemeldinger på sakene som ble tatt opp. Hvis det fortsetter like bra som det startet, tror jeg vi kommer til å få til mye bra denne perioden, sier en entusiastisk Caroline Wergeland Lofthus.

Rådets medlemmer for perioden høst 2021 – vår 2022

Mirjam Ilstad fra Ansgar høyskole.

Vetle Ree fra Fagskolen i Agder.

Michelle Brynildsen fra Velferdstinget i Agder.

Kristian Fredrik Meyer Ødegård fra Universitetet i Agder.

Caroline Wergeland Lofthus fra Universitetet i Agder.

Thomas Topstad fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. 

Elisabeth Garlie Udjus fra Kristiansand bystyre.

Studentrådets rådgiver/sekretær: Raimond Oseland.