Farevarsel: Mye snø i vente de neste dagene

Det er varslet mye snø i Agder og Telemark fra i ettermiddag og utover i uka. Brøytemannskapet i kommunen er klar for snøfallet, men ber publikum om hjelp slik at brøytingen blir mest mulig effektiv.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for Telemark og Agder fra og med mandag kveld til onsdag kveld. Det advares om utfordrende kjøreforhold. Blir det mye vind og tung snø, kan vi også riskere strømbrudd, brudd på elektronisk kommunikasjon og at tre velter.

Hjelp oss å brøyte effektivt

Kraftig snøvær kan lamme trafikk og dermed hindre viktige samfunnsfunksjoner. Det er derfor veldig viktig at brøytemannskapene får gjort jobben sin uten unødvendige hindringer.

– Det er til stor hjelp for de som brøyter om innbyggerne er oppmerksomme på hvordan de parkerer bilen i gata, hvor de setter avfalldunkene, og har forståelse for at brøytemannskapet legger snø på privat grunn, sier Glenn Allan Eikeland i ingeniørvesenet i kommunen. Han ber oss alle være oppmerksomme på følgende:

 • Parkerte biler i boligveier kan være til hinder for brøytemannskapene. Pass på å flytte bilen eller parker til så lite hinder som mulig både før, under og etter brøyting.
  Parker med førersiden ut slik at du kan komme tett inntil brøytekanten
 • Avfallsdunkene kan hindre brøyting:
  Sett ikke dunkene ut i veien eller på fortau ved snøfall.
  Har du anledning - vent med å sette ut dunkene så nær tømmingstidspunkt som mulig.
  Allier deg gjerne med nabo som kan ta inn avfallsdunkene om du ikke er hjemme.
 • Brøytemannskapene har anledning til å legge snøen inn på privat eiendom og avkjørsler. Det er du selv som må fjerne denne.
 • Snø du skuffer fra egen grunn kan ikke legges på offentlig vei eller fortau.
 • Du er ansvarlig for å fjerne fra egen grunn vegetasjon som henger ut i kjørebane eller fortau, og er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

Stor pågang på vakttelefonen

Ingeniørvesenets vakttelefon, 38 02 93 63, har stor pågang når snøen faller eller det er glatt på veiene.
– Dersom henvendelsen din gjelder noe som kan vente, henstiller vi til at du venter med å ringe. Bruk gjerne meldesystemet vårt til å melde fra. Det er åpent hele døgnet.

Send inn melding via Meld fra her

Vær også oppmerksom på at henvendelser som gjelder brøyting av gang- og sykkelveier langs E39, E18, riksveiene og fylkesveiene, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.

Les mer om brøyting og vintervedlikehold på denne siden

Strøsingel og brøytestikker

Strøsingel til privat bruk
Du er velkommen til å hente en bøtte eller to med strøsingel hos ingeniørvesenet på følgende steder:

 • Kristiansand: Daleneveien 39 mellom kl 07.00 – 14.30 i ukedagene. 
 • Søgne: Salemsveien 24 mellom kl 07.00 – 14.30 i ukedagene. Sanden er i teltet.
 • Songdalen: Trondstadveien på Nodeland, ta første avkjørsel til venstre og første bygg på venstre side

Vi gjør oppmerksom på at strøsingelen inneholder salt.

Brøytestikker

Kommunen setter ikke opp brøytestikker i boligområder. Har du en mur, hekk eller annet du er redd kan bli skadet av brøytebilen bør du sette opp brøytestikker selv, slik at brøytebilen er oppmerksom på dette.

Gratis brøytestikker kan hentes på samme steder som strøsingel.

Strøsingel til innbyggere over 60 år

Innbyggere over 60 år kan bestille strøsingel tilkjørt. Du kan bestille på telefon 38 07 95 00 mellom kl. 08.00 og 15.30 eller sende en e-post med bestillingen din. Husk å skrive adresse, telefonnummer og hvor mange sekker du ønsker å bestille.
Sekkene veier cirka 15 kilo hver og koster 50 kroner per sekk. Kommunen samarbeider med Civitan om utkjøringen.