Vårfeiingen er godt i gang

Feiingen startet i midten av mars og vil vare ut mai måned.

Tre feiebiler

Ingeniørvesenet har nå tre feiebiler i sving i områdene rundt Kvadraturen. En av dem feier sykkelstier og fortau, de to andre feier veiene. Områdene Grim, Eg, Sødal og Galgeberg er allerde ferdig. Resten av områdene rundt Kvadraturen vil bli feid mellom 12. og 16. april.

- I tillegg er det to feieenheter som feier sykkelstier på henholdsvis østsiden av byen, og Vågsbygd/Voie. Disse områdene nærmer seg ferdige. Sykkelstiene i Søgne, Songdalen, Tinnheia, Hellemyr, Torridal, Gimlekollen, Justvik, Søm, Dvergsnes, Odderhei og Fidjeåsen er allerede ferdig. Det samme gjelder for fortau og gater i Kvadratuen, sier avdelingsleder Øyvind Markussen i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.  

Når det gjelder øvrige boligveier, så er kommunen godt i gang i Søgne og Vågsbygd. I Søgne er områdene fra Langenes – Årosskogen – Høllen ferdig. Det samme gjelder Slettheia og Fiskåtangen i Vågsbygd.

Når områdene rundt Kvadraturen er ferdige, beveger feiebilene seg østover og nordover. Målet er at alt skal være ferdig før 17. mai.

SMS-varsling noen steder

- Vi vil også i år bruke SMS-varsling i enkelte områder omtrent ett døgn i forkant. Dette gjelder spesielt områdene rundt Kvadraturen. Enkelte gater vil også bli skiltet med parkering forbudt, forteller Markussen.

Kommunen har dessverre tekniske problemer med kartet som viser områdene som er feid. Derfor blir ikke det digitale kartet brukt i år.

Manglende feiing?

Dersom du vil melde fra om steder det ikke har blitt feid på etter at feiebilen har vært der, eller annet om feiingen, kan du melde dette inn via varslingssystemet vårt Meld fra.

For media

Øyvind Markussen (97 09 67 79) er kontaktperson. Han er avdelingsleder sone øst i ingeniørvesenets produksjonsavdeling.