Vant frivillighetspris

Redd Barna Kristiansand vant Kristiansand kommunes frivillighetspris for organisasjon, og Talal Omar Haidar vant frivillighetsprisen for person. Prisene for året 2021 ble delt ut under en festforestilling i Kilden frivillighetsdagen søndag ettermiddag.

Frivillighetsprisen.JPG

Det deles ut priser for organisasjon og for person. Åse Rostvåg (t.v.) tok i mot prisen på vegne av Redd Barna Kristiansand, Talal Omar Haidar fikk prisen for person. I samtale med konferansier Emma Lunden på scenen foran over 600 mennesker i Kilden løftet begge frem sitt engasjement. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune

Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Kristiansand som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet.  

Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 

Frivillighetsprisen organisasjon 

Redd Barna Kristiansand fikk prisen for organisasjon.

I begrunnelsen heter det blant annet at “Redd Barna jobber aktivt med at alle barn skal få leke og ha det gøy uavhengig av deres økonomiske bakgrunn. Det er en fantastisk organisasjon som i mange år har sett barn som har det vanskelig og har kjempet aktivt for at alle barn skal kjenne på trygghet, kjærlighet og omsorg.” 

Juryen løfter også frem arbeidet kristiansandsavdelingen gjør for foreldre og ungdom på asylmottak, hvordan de jobber med nylig bosatte flyktningfamilier, aktiviteter for barn på krisesenter, og skolebesøk der barna får høre om sine rettigheter, om nettvett og trygt skolemiljø. 

Frivillighetsprisen person 

Juryen skriver at “Talal Omar Haidar har vært sterkt engasjert i barne- og ungdomsarbeid blant minoritetsbefolkningen i Kristiansand over mange år uten at dette har vært knyttet til en spesiell organisasjon.” 

Talal har gjort en stor innsats med brobygging, spre kunnskap om norsk levesett og kunnskap om regler og kultur, og han har skapt en større forståelse for de kulturelle og religiøse ulikhetene. 

Talal har opparbeidet seg et stort nettverk blant ungdom fra ulike lag, og er en ressursperson for både politi og kommunens kriminalforebyggende avdeling.   Han har også lagt ned en betydelig innsats i forhold til informasjon og opplysning om Covid19 og smittevern i minoritetsbefolkningen. 

- Vi opplevde at vi ble tatt inn som en del av løsningen, ikke en del av problemet, sa Talal og berømmet politiet i en samtale med konferansier Emma Lunden på scenen etter at han fikk prisen. 

Ordføreren takket 

-Frivillighetsprisen henger høyt, den skal henge høyt, sa ordføreren.  
Han berømmet de to vinnerne, og uttrykte stolthet over å få dele ut prisene.  

-Gjennom tidligere års vinnere har vi sett et utrolig spenn i frivillig arbeid, og belyst en innsats og et engasjement som er vel verdt å hedre alle dager i året. Samfunnet vårt består av et enormt mangfold av store og små aktører, private og organisasjoner- som gjør samfunnet varmere og inkluderende. Som bygger mennesker og lag, dere som ser de som trenger å bli sett, men som av forskjellige årsaker ikke blir det.  

Ordføreren løftet også frem at det offentlige ikke kan løse alle oppgaver. 

-Vi må erkjenne det. Vi trenger ildsjeler, kompetanse på det levde liv, på mennesker. Det finner vi i frivilligheten, blant dere som er her idag. Der vi ikke når, kommer dere til. Der det offentlige ikke strekker til, er dere en forlenget arm. Og sammen bygger vi grunnmurer og bærebjelker for folk.

Dere skaper bedre liv. For dem som nyter godt av innsatsen deres, og alle dem som får bli med på reisen. 
 
Tusen takk til hver og en av dere!                             

Kommunedirektøren vil feire 

Kommunedirektør Camilla Dunsæd åpnet arrangementet.  

-5. desember er FN’ s internasjonale frivillighetsdag og i kveld skal frivilligheten feires, sa hun.  

Som en takk for innsatsen har Kristiansand kommune invitert frivillige og ildsjeler fra hele Kristiansand til denne festforestillingen.  

-Vi håper og tror vi får en fantastisk opplevelse sammen! Dere gjør en kjempeviktig innsats, og gjør kommunen til et bedre og mer inkluderende sted for alle, sa hun. 
Hun påpekte også at frivilligheten har vært igjennom en krevende tid.  

Styrke i frivillighet

-Pandemien har påvirket organisasjonslivet på ulike måter. Vi vet at mange organisasjoner er bekymret for å ha mistet frivillige, tillitsvalgte og medlemmer. Det ser i en del tilfeller også ut til å ta litt tid før frivilligheten våkner til liv igjen, sa hun. 

Samtidig er dette også en tid der deler av frivilligheten har fått vise styrken i frivillighet og hvor viktig frivillighet er for den enkelte og for samfunnet.  

-Mange organisasjoner har vært en viktig livbøye for mennesker som har hatt det vanskelig under pandemien. Nye begrep som «vinduslykke», «telefonvenn» og «digitale møter» har kommet for å bli, og viser hvor omstillingsdyktig frivillig sektor er, sa Dunsæd.