Normal vannforsyning kl. 21.30

De 1500 husstandene i Songdalen som har vært rammet av vannledningsbrudd, vil få normal vannforsyning igjen torsdag kveld kl. 21.30.

1500 Vannlekkasje Skinnarmoen.jpg

Bildet er tatt på bruddstedet på Nodeland torsdag formiddag. Foto: Ingeniørvesenet

Desinfiserer

– Ved 21.30 tiden har vi fått reparert hovedledningen i Songdalenm og vannet vil være tilbake som normalt. Men først må vi få desinfisert det reparerte ledningstrekket, sier leder for ingeniørvesenets vann- og avløpsavdeling, Torleif Jacobsen ved 19-tiden torsdag kveld. Han undertsreker at desinfisering er standard prosedyre ved slike reparasjon av slike brudd.

Arbeidsuhell

Torleif Jacobseb forteller at vannledningsbruddet skyldes et uhell under rehabilitering av vann- og avløpsnettet på Skinnarsmoen på Nodeland. Det er et innleid firma som utfører jobben for ingeniørvesenet og som kom i skade for å bore hull på vannledningen. 

Ingeniørvesenet laget en såkalt "bypass-løsning" der de koplet på et midlertidig og tynnere rør, slik at alle hadde vann i ettermiddag. Riktignok med lavere trykk enn normalt.

Mye vann og sand

– Alle berørte har fått sms fra oss om forholdet underveis, sier vann- og avløpsleder Torleif Jacobsen, som beklager det inntrufne og at det tok lengre tid å reparere enn de hadde forventet.

– Det var krevende for vår folk å få tømt for vann og sand rundt bruddstedet. Det viste seg også å være et par andre små brudd i området som vil bli repareret ut over kvelden. Disse rammer noen ganske få som vi er i dialog med, sier Torleif Jacobsen.

Kontaktperson for media

Torleif Jacobsen, leder vann og avløp: Tlf 99 53 83 99