Valgsekretariatet beklager – 11 må avgi stemme på nytt

En svikt i rutinene i et av valglokalene i Kristiansand har ført til at 11 velgere, som er manntallsført i annen kommune, må stemme på nytt. Valgsekretariatet beklager feilen.

Tar det på en fin måte

01 Marianne O Tronstad.jpg

Valgsekretariatsleder Marianne Osmundsen Tronstad beklager at rutinesvikt i stemmemottaket har ført til at 11 stemmegivere må avgi sin stemme på nytt. Foto: Eva Ottesen, Kristiansand kommune

– Det er sånt som ikke skal skje. Vi har identifisert de berørte forhåndsstemmegiverne, og de vi har fått snakket med tar heldigvis det inntrufne på en fin måte. Alle får brev med beklagelse og forklaring på hva som har skjedd. De blir også oppfordret til å avgi stemme på nytt, sier leder for valgsekretariatet i Kristiansand kommune, Marianne Osmundsen Tonstad.

– Vi har jo gått ut og oppmuntret innbyggerne til forhåndsstemming i disse koronatider. Ikke minst er det fint for folk som oppholder seg i Kristiansand, men som er manntallsført i annen kommune, å lett kunne stikke innom et av våre fem lokaler fra vest til øst i byen for forhåndsstemming. Da er det ekstra leit at vi gjør feil og folk må av gårde og stemme på nytt, sier valgsekretariatslederen, som likevel er tydelig på at alle velgere kan være trygge på at feil oppdages.

Systemet oppdager feil

– På lik linje med alle kommuner i Norge benytter Kristiansand kommune valgadministrasjonssystemet EVA, som er utviklet av valgdirektoratet. Dette systemet er laget på en slik måte at eventuelle feil skal oppdages. Så det er altså ikke tilfeldig at vi har oppdaget feilene. Vi henter daglig ut rapport fra systemet over registrerte utenbysstemmer. Denne kontrolleres opp mot de faktiske konvoluttene vi får inn fra valglokalene våre, sier Osmundsen Tronstad, og forklarer feilene som er begått på denne måten:

Feil 1: Manglende valgkort og omslagskonvolutt

Valglokalets stemmemottakere har på korrekt måte stemplet velgerens stemmeseddel. Velgeren har deretter lagt stemmeseddelen i en brun stemmeseddelkonvolutt, som ble forseglet. Dessverre er resten av rutinen ikke fulgt slik at velgeren fikk legge den brune stemmeseddelkonvolutten rett i urnen. Denne forseglede, brune stemmeseddelkonvolutten skulle vært lagt i en omslagskonvolutt sammen med velgerens valgkort. Når det ikke ble gjort, vet vi ikke til hvilken kommune stemmegivningen skulle sendes.

Feil 2: Likt valgkort i to omslagskonvolutter

Ved to separate utenbys-stemmegivninger ble valgkortet fra den ene velgeren lagt i begge omslagskonvoluttene. Kopi av valgkortet til en utenbys-stemmegiver må skrives ut på en skriver. Av en eller annen grunn er det blitt skrevet ut to kopier av den ene velgerens valgkort. Når neste utenbys-stemmegivers valgkort skal hentes på skriveren, er det den andre kopien av forrige velgers valgkort som ligger klar og som dermed blir lagt i konvolutten uten å bli sjekket om valgkort og velger stemmer overens. Valgsekretariatet kan derfor ikke si hvilken av de to konvoluttene som tilhører hvilken velger, ei heller hvilken kommune stemmegivningene skal sendes til. 

Obligatorisk opplæring

Valgsekretariatsleder Marianne Osmundsen Tronstad opplyser at alle valgmedarbeidere og stemmemottakere får en obligatorisk opplæring, og at de nå på nytt har gjennomgått rutinene med de aktuelle valgmedarbeiderne.

– Ingen av våre valgmedarbeidere får betjene et valglokale uten å ha gjennomgått opplæring. Alle får utlevert et hefte hvor rutiner og fremgangsmåter er beskrevet. Feil som eventuelt oppstår underveis loggføres av aktuelle valgmedarbeidere og rapporteres videre til sekretariatet for videre håndtering. Så må vi ikke glemme at det er menneskelig å feile. Det som er viktig er hva vi gjør når feilen oppdages, sier valgsekretariatsleder Marianne Osmundsen Tronstad.

Hun legger til at de 11 berørte stemmeseddelkonvoluttene hele tiden har vært uåpnet og er blitt makulert.