Valglokaler og åpningstider mandag 13. september

Mandag 13. september avholdes stortings- og sametingsvalg. Valglokalene har åpent fra kl. 09.00-21.00.

Bilde av en velger som legger stemmmeseddel i en valgurne.

Mandag 13. september er det stortings- og sametingsvalg. Foto: Tore Fjeld.

Valglokaler har åpent kl. 09.00 – 21.00 på valgdagen mandag 13. september.

Lokalene med uthevet skrift er endret fra tidligere valg.

Forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag 10. september klokka 18.00. 

 
Valglokaler  
Flekkerøy Flekkerøyhallen, Lindebøskauen 4
Ytre Vågsbygd Møvighallen, Flatholmveien 1
Indre Vågsbygd Vågsbygd samfunnshus, K. Flagstadsvei 32
Hellemyr Idrettshallen, Hellemyrbakken 70
Grim Idda Arena, Møllevannsveien 36
Kvadraturen Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18
Lund syd Lund kirke, Marviksveien 5
Lund nord Gimlehallen, Jegersbergveien 3
Gimlekollen/Fagerholt Fagerholt skole, Tretjønnveien 2
Torridal Idrettshall ved Torridal skole, Setesdalsveien 359
Justvik Justvik skole, Kvernhusheia 2
Tveit Ve skole, Kalvåsveien 42
Hånes Hånes skole, Øvre Brattbakken 1
Søm/Strømme Sukkevannshallen, Dvergsnesveien 27
Ytre Randesund Dvergsnes skole, Odderhei 1
Tangvall Tangvall rådhus, Rådhusvegen 1
Nodeland Nodelandshallen, Nye Kirkevei 26
Finsland Brandsvoll herredshus, Songdalsvegen 837
Rosseland Rosseland skole, Rosselandsveien 24

Du kan selv velge hvilket av kommunens valglokaler du ønsker å benytte på valgdagen.

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.

Husk gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er:

  • Førerkort
  • Bankkort med bilde
  • Pass
  • Nasjonalt ID-kort

Valgkort

Har du med deg valgkort, enten digitalt valgkort eller valgkort på papir, går registeringen raskere i valglokalet når du skal stemme.

Stemmegivning for velgere i isolasjon eller karantene

Er du i isolasjon og/eller karantene på valgdagen 13. september er det disse reglene som gjelder ved stemmegivning.

Siste frist for å søke om å stemme hjemme for de det gjelder er mandag 13. september kl. 10.00.

Valgresultater

Etter at valglokalene stenger kl. 21.00 mandag kveld starter opptellingen av stemmene. Når stemmene er manuelt talt opp i valgkretsene publiseres de fortløpende på denne nettsiden:

Valgresultater.no 

Valgresultatene fra den enkelte valgkrets kan ventes fra rundt kl. 22.30, men kan også komme noe tidligere. NB! Dette er foreløpig telling (manuelt).

Endelig opptelling foreligger når alt er ferdig skannet og godkjent. Dette vil skje en gang i løpet av tirsdag kveld.

Vi har ikke anledning til å starte på telling av siste opptellingskategori før etter kl. 17.00 på tirsdag. Dette er siste frist for sent innkomne forhåndsstemmer. 

Ventetid på innbyggertorgene

Det blir mer ventetid og mer folksomt enn normalt på innbyggertorgene i Rådhuskvartalet, på Tangvall og Nodeland mandag. Årsaken er valget. Alle tjenester er tilgjengelige.

Information about the Parliamentary Election

Information about the Parliamentary Election

Lenker 

Valg.no 
Valglokaler.no 
Valgresultater.no 
Valg 2019 (kommune- og fylkestingsvalget)