Vaktskifte i friluftsrådet

Etter 20 år som daglig leder overlater Per Svein Holte Midt-Agder friluftsråd til nye krefter. I hans tid har innbyggerne i Kristiansand fått tilgang på større friluftsarealer, lengre løypenett - og ei vaffelbu mange kjenner.

Midt-Agder friluftsråd tar seg av tilrettelegging for friluftsaktiviteter i Kristiansandsregionen og i løpet av de siste årene har midtre Agder strekt seg helt fra kysten og opp i Setesdalen. Friluftsrådet er ansvarlig for mange turløyper og driver sommerkafé på steder som Helleviga, Dvergsøya og Randøyene. Om vinteren sørger de for drift av skianlegget på Sandeipheia der Kristiansandere kan lange ut i løypene over grensa i Vennesla.

Når Per Svein Holte overlater den daglige ledelse til Magnus Thomassen, så ser han tilbake på sikring av arealer for allmennheten, nye sykkelruter, Naturlos til alle innbyggere og etablering av tilbud som Minoritetstur.

- Det viktigste og mest gledelige for meg er at folk faktisk tar i bruk allemannsretten, sa Holte i sitt innlegg til Kristiansands folkevalgte denne uka og viser til retten alle har til å bruke naturen, uavhengig av hvem som eier området. 

Det var næring- og eierskapsutvalget som fikk Holtes siste oppdatering før han nå kan vandre inn i skogen som en helt alminnelig mann.  Ordfører Jan Oddvar Skisland viste stor glede over å kunne innlemme friluftslederen i den kommunale vaseklubben, et utrykk for særlig takk for ekstraordinær innsats for kommunen. 

- Jeg er imponert over hva du har fått til av å skape oppmerksomhet og å tilrettelegge for friluftsliv i regionen vår, sa ordføreren.

-Å se at ideer som ble utviklet helt først i Per Sveins ledertid, da jeg også fikk være med som ordfører første, nå være realisert er ekstra gøy.