Vaksinering av barn (5-11 år) med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer, kan tilbys vaksinasjon mot koronavirus.

I vårt område vil om lag 100 barn fra Kristiansand, Vennesla, Birkenes, Lindesnes, Iveland og Lillesand i januar 2022 få tilbud om å ta vaksinen. 

Vaksineringen vil skje på Kristiansand vaksinasjonssenter på Sørlandssenteret.

Det blir også avtalt vaksinering andre steder for barn som ikke kan møte på vaksinasjonssenteret.

Les hele saken