Vaksineres fra midten av juli

Skole- og barnehageansatte fra 25 til 39 år blir vaksinert fra midten av juli.

Det er klart etter at formannskapet 24. juni ble orientert om administrasjonens opplegg for å følge opp regjeringens oppfordring om at alle ansatte i skoler og barnehager skal ha fått minst én dose senest tre uker før skolestart.  

Ansatte i de andre aldersgruppene er allerede vaksinert, eller de har fått innkalling til første dose. Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton fortalte formannskapet at alle skal møte til den timen de har fått, ingen må flytte på timer.

Gruppe 10 (18-24 og 40-44 år) vil ha fått første dose i midten av juli.

- Da er det kun gruppe 11 igjen, og vi vil da vaksinere ansatte i skoler og barnehager først i den gruppen, sa Priscilla Hilton.

Det er anslagsvis 400-500 ansatte i gruppe 11 (25-39 år), og vaksineringen vil trolig bare ta en dag eller to.

Tilbudet gis til alle som arbeider i skoler, barnehager og kulturskole innenfor Kristiansands kommunegrense.

Det spiller altså ingen rolle om man bor i en annen kommune, eller om det er en privat eller offentlig skole eller barnehage man jobber i.  

Den ansatte behøver ikke gjøre noe for å melde seg til vaksinering. Det er arbeidsgiver som melder fra til vaksinasjonssenteret. Innkallingen sendes til den enkelte ansatte, trolig i løpet av uke 27.

Framdrift og opplegg er betinget av at kommunen får det antall vaksinedoser den er forespeilet.