Vaksinasjonssenteret åpner fredag

Kristiansand vaksinasjonssenter i Sørlandssenteret åpner offisielt fredag 9. april klokken 14.00.

Vaksinasjonssenteret - grafikk

Inngang til venstre, pulter for registrering nærmest, båser for vaksinering i midten av rommet og venteområde bak. Grafikk vaksinasjonssenteret: Tress Design

Det er ordfører Jan Oddvar Skisland som åpner senteret. Kommunedirektør Camilla Dunsæd og helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud er blant dem som er til stede.  

- Vi er stolte av å ha etablert en trygg og robust løsning for massevaksineringen, og vi ser frem til å vaksinere opp mot 70 000 av Kristiansands innbyggere her, sier Elisabeth Engemyr, prosjektleder for vaksinasjonssenteret.  

Kristiansand vaksinasjonssenter er etablert ved siden av McDonald`s Sørlandssenteret, og nær alle innbyggere i alderen 18 til og med 64 skal vaksineres her. Disse innbyggerne utgjør prioriteringsgruppene 5 - 9, og de som ikke er i en prioriteringsgruppe.

Les om prioriteringsgruppene  

Vente litt til

På Kristiansand vaksinasjonssenter vaksineres den første tiden personer i risikogrupper og helsepersonell. De fleste innbyggerne må fremdeles vente.

Grunnen er at i Kristiansand er det besluttet at alle fra 65 år og eldre som hovedregel skal vaksineres av fastlege eller på sykehjem/botilbud. Innbyggere fra 65 og eldre, er prioriteringsgruppene 1 til 4.

Gruppe 1 og 2 er ferdig vaksinert i Kristiansand, og gruppe 3 og 4 vaksineres nå.

Fastlegene kaller inn til vaksinering hos seg og informerer selv disse gruppene.

- Vi begynner altså ikke med vaksinering av personer på 64 år og yngre på vaksinasjonssenteret ennå. Prioriteringsrekkefølgen tilsier at en skal bli ferdig med gruppe 3 og 4 før vi starter med gruppe 5 og videre, sier Engemyr.

64 og yngre i mai

Vaksineringen av gruppene for personer på 64 år og yngre starter sannsynligvis i begynnelsen av mai.

Hovedregelen er at du får en sms eller blir kontaktet på annen måte tre til fem dager før vaksineringen. I denne sms’en får du vite nøyaktig når du skal møte, og hvordan du går frem. Du får også informasjon om hva du skal gjøre hvis du må utsette timen.

Du trenger ikke å ta kontakt med kommunen eller fastlegen for å registrere deg eller sette deg på venteliste.

På vaksinasjonsdagen

På vaksinasjonsdagen møter du opp presis på tidspunktet du har fått oppgitt.

- Vi har ikke plass til at mange skal komme før tida, og vi har ikke alltid anledning til å vente hvis du blir for sen. Ta med legitimasjon. Vaksinen settes i overarmen, så ta på en kortermet overdel denne dagen. Bare i spesielle tilfeller kan du ha med deg noen når du skal vaksineres, sier Engemyr.  

Du registrerer deg først, så blir du vist inn i et avlukke der du får vaksinen. Vaksineringen blir registrert på ditt navn. Du blir tildelt time til andre dose rett etter vaksinering.

Så skal du være i et venteområde i 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonssenteret. Årsaken er at i sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme.

- De fleste vil nok ha med seg en telefon eller annet for å korte ned tiden, sier Engemyr.

Hun regner med at det skal ta om lag 25 minutter fra registrering til du har fått vaksinen og kan forlate vaksinasjonssenteret.  

Smittevernregler skal også følges, så vi holder avstand til andre og bruker munnbind så lenge vi er på vaksinasjonssenteret.

Les mer om vaksinering i Kristiansand kommune her

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90